Cuviosul Ioan de la Valaam: Păstrează-ţi discernământul!

Cuviosul Ioan de la Valaam: Scrisori către ucenici 

 – 5 –

nedatată

Mulţumeşte lui Dumnezeu ce ţi-a dat să guşti, fie cât de puţin, „cât de bun este Domnul”. Este adevărat, nu trebuie să-i descoperi altcuiva viaţa ta lăuntrică – nici chiar duhovnicului tau – dacă nu are aceeaşi viaţă ca a ta. Sfântul Antonie cel Mare scrie: „Dacă vorbeşti despre lucruri duhovniceşti unuia care nu este înduhovnicit, toate aceste îi vor părea ridicole”. În scrisoarea precedentă ţi-am vorbit despre smerenie şi-ţi repet: „Smereşte-te, copila mea: vrăjmaşul este foarte viclean şi noi suntem slabi”. Sfântul Macarie cel Mare scrie: „Am cunoscut oameni ce erau într-o asemenea stare de desăvârşire duhovnicească, încât contemplau slava sfinţilor din ceruri; au trăit 6 ani această stare, şi totuşi – este cumplit să o spunem – s-au pierdut”.

El mai citează cazul unor martiri ce au îndurat chinuri groaznice, dar totuţi au căzut. Cât despre iertarea păcatelor, Duhul Sfânt grăieşte prin gura proorocului Iezechiel: „Dar dacă cel rău se întoarce de la nelegiuirile sale pe care le-a făcut şi păzeşte toate legile Mele (…),nu se vor pomeni deloc nelegiuirile pe care el le va fi făcut (…). Dar şi dreptul, dacă se abate de la dreptatea sa (…), toate faptele lui bune pe care le va fi făcut nu se vor pomeni” (Iz.18,21-22,24)

Păstrează-ţi discernământul, copila mea! Fii înţeleaptă ca şarpele şi nevinovată ca porumbelul!

Trag mare folos din faptul că trăiesc într-o încăpere comună şi că dorm alături de ceilalţi, toţi îngrămădiţi pe duşumele. Dumnezeu este unul, dar multe sunt căile care duc la El. Ne-o arată pilda Sfinţilor Părinţi: unii au înaintat în viaţa duhovnicească practicând rugăciunea interioară, alţii recitând psalmi, canoane şi tropare. Aş mai adăuga numai atât: Sfinţii Părinţi spun că, chiar şi la sfinţi, cusururile fireşti se păstrează – şi aceasta pentru smerenia lor.

Este cu siguranţă foarte plăcut să fii cu Mântuitorul pe Tabor; dar trebuie de asemenea să fii cu El şi pe Golgota; deci, înarmează-te cu răbdare! Cel ce are urechi de auzit să audă (Lc. 14 35)

Domnul să te lumineze!

Extras din cartea: FericirileCuviosul Ioan de la Valaam, Ed. Anastasia,1997.