FILE DE PATERIC ROMÂNESC – 22 ian.: POMENIREA ADORMIRII EPISCOPULUI DOSOFTEI HERESCU, UCENICUL SFÂNTULUI SILA DE LA SIHĂSTRIA PUTNEI (1710-1789)

PS DOSOFTEI HERESCU, EPISCOPUL RĂDĂUŢILOR

(1710-1789)

Fișier:Manastirea Bogdana35.jpg

*

Episcopul Dosoftei Herescu, de loc din Bucovina, născut în 1710, era ucenicul Cuviosului Sila, vestitul egumen al Schitului Sihăstria Putnei, care l-a călugărit şi l-a făcut preot. În anul 1747, ieromonahul Dosoftei este numit egumen al Mănăstirii Putna, iar la 13 noiembrie 1750, a fost ales episcop al Rădăuţilor, eparhie pe care o păstoreşte cu multă frică de Dumnezeu şi înţelepciune.

În anul 1781 şi-a mutat scaunul la Cernăuţi, iar la 4 iulie 1783, este numit episcop al Bucovinei, fiind foarte iubit de preoţi şi de popor. Dar înţeleptul episcop Dosoftei, împreună cu tot poporul Moldovei, era întristat că moaştele Sfântului Ioan cel Nou de la Suceava stăteau în surghiun de 97 de ani, în Galiţia poloneză, la Zolkiev (Jolcova), fiind luate, împreună cu mitropolitul Dosoftei al Moldovei, de armatele lui Ioan Sobieski, în anul 1686.

Cu voia lui Dumnezeu, trecând Iosif, împăratul Austriei, prin Suceava, episcopul de Rădăuţi, Dosoftei Herescu, i-a cerut aprobarea de reîntoarcere a sfintelor moaşte din Polonia în catedrala Sucevei. Obţinând învoirea împăratului şi având tot sprijinul împărătesc, episcopul Dosoftei a trimis o delegaţie la Zolkiev (Jolcova) şi, luând sfintele moaşte, le-a aşezat într-o caretă însoţită de gardă militară şi aşa au fost aduse din sat în sat până la Cernăuţi, unde au stat până la 8 septembrie. Iar în această zi le-au adus în localitatea Iţcani, lângă Suceava.

De aici au fost duse în Catedrala mitropolitană din Suceava, cu mult popor, cu preoţi şi episcopi, cu făclii aprinse şi în sunetul clopotelor din tot oraşul, având în frunte pe episcopul Dosoftei al Cernăuţilor.

Sfintele moaşte au sosit în cetatea Sucevei la praznicul Înălţării Sfintei Cruci, în ziua de 14 septembrie, anul mântuirii 1783. Din ziua aceea până astăzi, moaştele Sfântului Ioan cel Nou străjuiesc cetatea Sucevei şi păzesc ţara Moldovei de primejdii, de boli, de secetă şi de văzuţi şi nevăzuţi vrăjmaşi.

Se cuvine, deci, să mulţumim bunului Dumnezeu pentru aducerea din surghiun a sfintelor moaşte făcătoare de minuni ale Sfântului Ioan cel Nou de la Suceava. Dar să nu uităm că fericitul episcop Dosoftei Herescu a contribuit cel mai mult, prin credinţa şi curajul său, la reîntoarcerea acestui odor de mare preţ în pământul ţării noastre.

Ajungând la adânci bătrâneţi, împăcat cu sine şi cu Dumnezeu, evlaviosul episcop Dosoftei al Cernăuţilor şi Bucovinei şi-a dat sufletul cu pace în mâinile marelui Arhiereu Iisus Hristos, la data de 22 ianuarie, 1789, fiind înmormântat la Horecea-Cernăuţi.

Sursa: http://www.sfant.ro/sfinti-romani

%d blogeri au apreciat: