HIROTONIE DE PREOT ÎN PATRIARHIA ALEXANDRIEI ŞI A TOATĂ AFRICA

HIROTONIE DE PREOT

ÎN PATRIARHIA ALEXANDRIEI ŞI A TOATĂ AFRICA

[slideshow]

 

26 iunie 2011

Patriarhia Alexandriei

Pe 26 iunie a.c., Preasfinţitul Episcop de Mareotidos, k. Gavriil, epitrop patriarhal al Alexandriei, prin Respectabila Împuternicire a Preafericirii Sale, Papă şi Patriarh al Alexandriei şi a toată Africa, k. Theodoros al II – lea, a oficiat în Sfânta Biserică Patriarhală a Sfântului Sava cel Sfinţit din Alexandria hirotonia în preot a diaconului Timotheos Ntumba, în prezenţa Preafericitului care a asistat rugându-se în Sfântul Altar.

În cuvântul său, Preasfinţitul s-a referit la valoarea şi la responsabilitatea slujirii preoţeşti şi l-a chemat pe tânărul ieromonah la ascultare desăvârşită faţă de Respectabilul Întâistătător al Bisericii Alexandrinilor, să se lupte din toate puterile pentru slava lui Dumnezeu, lauda străvechii Patriarhii şi evanghelizarea fraţilor africani.

Preacuviosul şi eruditul părinte Timotheos Ntumba, fiul preotului Theofanis Ntumba, s-a născut în Kananga din Congo în anul 1972. A studiat la Academia Bisericească Athoniada şi la Facultatea de Teologie a Universităţii din Atena, fiind masterand al Facultăţii de Teologie din cadrul Universităţii din Tesalonic. În anul 2007, a fost hirotonit diacon de către ÎPS Mitropolit de Pentapole (pe atunci al Africii Centrale), k. Ignatie.

După aceea, Preafericitul, după ce a prezidat sfânta pomenire a creştinilor din Marea Cetate, a împărtăşit urările şi binecuvântările Sale părinteşti noului preot şi a prezentat adunării bisericeşti sfânta icoană a Sfântului Kirill al III – lea Loukaris, Patriarhul Alexandriei (1601-1620) şi apoi Patriarh Ecumenic, pe care mai apoi a întronizat-o în sfântul syntron al Bisericii Patriarhale, în vederea săvârşirii primei pomeniri sfinte a lui, pe 27 iunie, după aşezarea în rândul sfinţilor a Patriarhului Mucenic de către Sfântul şi Sfinţitul Sinod al Patriarhiei Alexandriei (în octombrie 2010).

În sfârşit, Preafericirea Sa a onorat cu Crucea Sfântului Marcu pe profesorul Şcolii Patriarhale din Alexandria – „Sfântul Athanasios”, eruditul Protoprezbiter k. Emmanouil Baritaki, pentru frumos-roditoarea sa slujire preoţească şi educaţională la Reşedinţa Patriarhală timp de trei ani.

(trad.: https://acvila30.ro,   sursa: http://www.amen.gr/index.php?mod=news&op=article&aid=6096)