IPS Nathaniel, Arhiepiscopul Detroitului si al Episcopiei Ortodoxe Romane din America: PASTORALĂ LA NAŞTEREA DOMNULUI – 2010

Pastorala la Nasterea Domnului a IPS Nathaniel, Arhiepiscopul Detroitului si al Episcopiei Ortodoxe Romane din America

SCRISOARE PASTORALĂ LA NAŞTEREA

DOMNULUI DUMNEZEULUI ŞI MÂNTUITORULUI

NOSTRU IISUS HRISTOS 2010

Iubitului nostru cler, cinului monahal şi dreptcredincioşilor creştini

ai Episcopiei noastre de Dumnezeu-păzite,

Iubiţi credincioşi,

Hristos se naşte! Măriţi-L!

Ridicaţi privirile către înalturi şi văzând cerurile deschise lăsaţi pe Regele universului să se coboare pe pământ!

Să rostim cu gurile noastre un imn de bucurie şi fericire, mulţumind lui Dumnezeu şi lăudându-L pentru dragostea Sa pentru noi, prin care a făcut primul pas al împăcării noastre cu El!

Să alergăm în pripă, mână de mână, să-L întâmpinăm pe El, Izvorul păcii, Răscumpărătorul sufletelor noastre!

Mai este cineva care încă nu se bucură de bogăţia speranţelor de mâine şi de totdeauna?

Mai este cineva care nu-şi simte lacrima-i ştergându-se din ochii întunecaţi de plâns?

Mai este cineva ai cărui paşi nu sunt mai uşori ştiind că Fiul lui Dumnezeu călătoreşte alături de el purtându-i povara şi conducându-l spre rai?

Dacă încă mai este o asemenea persoană, să împărtăşim şi acesteia adevărul: părinţii – copiilor; copiii – prietenilor; creştinii – străinilor. Să ridicăm mâinile şi să ne deschidem inimile celor pentru care Hristos a venit deasemenea.

Fie ca toţi aceea dintre noi care ne complacem în abundenţă materială să fim cumpătaţi, aducându-ne aminte că Însuşi copilul Iisus S-a născut într-un loc modest şi că milioane de fraţi şi surori ale noastre sunt lipsiţi de tot ceea ce noi avem şi luăm ca şi când ni s-ar cuveni!

Fie ca toţi dintre noi care ne împodobim casele cu ornamente festive să fim siguri că ne-am înfrumuseţat şi sufletele cu rugăciune, milostenie şi cu imnul sfânt al dreptăţii!

Fie ca noi care înălţăm un brad verde al speranţei în mijlocul celor dragi şi-l împodobim cu lumini artificiale să readucem în căminele noastre şi imaginea Lemnului Sfânt al Crucii şi să ne încălzim la lumina de viaţă dătătoare a Domnului şi Mântuitorului nostru Iisus Hristos!

Fie ca noi cei care pregătim şi ne săturăm de bunătăţile cele pământeşti, să nu neglijăm nici foamea sufletului pentru preţiosul Trup şi Sânge al Domnului, oferit nouă din mâna sa cea sfântă! Să ne aducem aminte că de fapt Sfânta Cuminecătură este singura hrană de folos pentru viaţa veşnică!

Fie ca noi cei care ne îmbrăcăm în spiritul sărbătoresc să nu uităm să mulţumim lui Dumnezeu şi pentru imaculatul veşmânt al mântuirii primit de noi la Sfântul Botez prin care noi ne putem învrednici a fi părtaşi la ospăţul ceresc!

Ridicaţi inimile voastre precum Fecioara Maria a tresăltat de bucurie dând mulţumire Tatălui cel Sfânt pentru darul Fiului!

Înălţaţi cugetul vostru în contemplare, la gândul nesfârşitei mile a lui Dumnezeu, apropiindu-vă cu fapta de pilda purtării de grijă şi cumpătării lui Iosif!

Alăturaţi glasul vostru de al acelora care nu pot cânta prea tare datorită persecuţiei, iar împreună cu puterile nevăzute strigaţi: “Mărire lui Dumnezeu! Toată slava să fie a Lui! Lăudaţi-L pe Dumnezeu! Lăudaţi-L cu toţii! Cinstiţi-L pe Dumnezeu! Cinstiţi-L cu toţii! Cinstiţi-L întotdeauna!” Să-i slujim Lui, Celui care a venit din înaltul Cerului pe pământ să ne ridice şi pe noi din această lume către aceea care va să vină!

Pace tuturor acelora care-L caută pe Domnul!

† NATHANIEL

Din mila lui Dumnezeu, Arhiepiscop al Detroitului şi al

Episcopiei Ortodoxe Române din America

sursa>

http://www.roea.org/files/Pastoral%20Letters/2010-Nativity-Pastoral-ROM.pdf

foto>

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/ro/4/47/Nathaniel_Popp.jpg
VIA http://theologhia.wordpress.com/

Un comentariu la „IPS Nathaniel, Arhiepiscopul Detroitului si al Episcopiei Ortodoxe Romane din America: PASTORALĂ LA NAŞTEREA DOMNULUI – 2010”

Comentariile sunt închise.

%d blogeri au apreciat: