LUME A PATRIARHILOR ŞI A EPISCOPILOR, DĂ-MI UN PESCAR CA SFÂNTUL ANDREI!…

„…Cât priveşte locul şi originea sa, Sfântul Andrei nu s-a născut nici în cetatea filosofilor (Atena), nici în cetatea generalilor (Roma), nici în cetatea bogaţilor  (Alexandria), nici în vreun alt centru remarcabil al lumii antice. Mai precis, patria lui a fost un sat mic şi lipsit de importanţă din Palestina, Betsaida, ridicat pe ţărmul lacului Tiberiadei. Familia lui era umilă. Tatăl lui -pescar. Fratele lui, Petru, pescar. Toată familia lui se îndeletnicea cu mrejele. Şi, totuşi, pe acest pescar, ca şi pe ceilalţi, i-a ales Domnul, ca să devină predicatori ai noii credinţe. Cine? Pescarii, aceşti oameni dispreţuiţi.

Ce ne-nvaţă lucrul acesta? Ne învaţă o mare învăţătură. Poporul simplu, gloata, da, gloata, pe care-o dispreţuiesc cei mari şi tari, aceasta  ascunde în profunzimile ei rezerve de nepreţuită măreţie sufletească.

Acest lucru ne mai învaţă pe noi, conducătorii bisericeşti, că nu trebuie să aşteptăm renaşterea şi propăşirea Bisericii de la clericii – chipurile – învăţaţi, care au studiat în şcoli teologice. Nu. Propăşirea Bisericii depinde de un alt factor. Care este celălalt factor? În viaţa socială şi personală, prin întruparea Domnului nostru Iisus Hristos, a intrat un factor nevăzut x, necunoscuta x. Şi, după cum anumite probleme nu se rezolvă decât dacă ajungem la o anumită formă de egalizare, într-un mod asemănător şi anumite probleme ale Bisericii nu se rezolvă decât doar dacă va fi găsită necunoscuta x. Iar necunoscuta x, pe care, din nefericire, arhiereii, arhiepiscopi şi patriarhi, o ignoră, este Duhul Sfânt. Ignoră faptul că dincolo de diplome, dincolo de academii, dincolo de limbi străine, dincolo de educaţie enciclopedică, pentru noi, creştinii, este Duhul Sfânt. Da, Duhul Sfânt, care a luat un pescar din Galileea şi l-a învins pe Platon şi pe Aristotel şi s-a afirmat ca dascăl a toată lumea, universal.

Lume a patriarhilor şi a episcopilor, cu diplomele şi cu facultăţile tale,  dă-mi un pescar ca Sfântul Andrei, ca să renască întreaga noastră patrie! N-avem atâta nevoie de învăţaţi, câtă nevoie avem de oameni care să aibă în ei suflarea Duhului Sfânt. „

(fragment dintr-o predica a Mitropolitului Augustin de Florina la pomenirea Sf. Apostol Andrei – 1969, Catedrala Mitropolitana „Sfantul Pantelimon” din Florina)

%d blogeri au apreciat: