Mesajul de felicitare al Preafericitului Patriarh Chiril Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, cu ocazia aniversării a 5 ani de la întronizarea sa în demnitatea de Patriarh

Mesajul de felicitare al Preafericitului Patriarh Chiril Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, cu ocazia aniversării a 5 ani de la întronizarea sa în demnitatea de Patriarh

*

Preafericitul Patriarh al Moscovei şi al întregii Rusii Chiril l-a felicitat pe Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, cu ocazia aniversării a 5 ani de la întronizarea sa în demnitatea de Patriarh

Preafericirii Sale, Preafericitului Daniel, Arhiepiscopul Bucureştilor, Mitropolitul Munteniei şi Dobrogei, Patriarhul României

Preafericirea Voastră, iubite întru Hristos Confrate şi Coslujitor în faţa Pristolului Atotţiitorului!

Primiţi felicitările mele cordiale cu ocazia aniversării a cinci ani de la urcarea Dumneavoastră pe Pristolul de Prim sfânt ierarh al Bisericii Române.

Cinci ani în urmă aţi început calea grea a slujirii de Prim sfânt ierarh, pentru care tindeţi să daţi fără preget toate puterile duhovniceşti şi trupeşti. Purtând grija părintească pentru păstoriţii care numără multe milioane de oameni, Dumneavoastră duceţi sarcina cârmuirii duhovniceşti şi a responsabilităţii păstoreşti pentru poporul ortodox al României, precum şi pentru acei compatrioţi ai Dumneavoastră, care s-au pomenit împrăştiaţi în afara hotarelor Bisericilor Ortodoxe Locale.

De ziua memorabilă a întronizării în demnitatea de Patriarh vă doresc în rugăciuni ajutorul atotîntăritor al lui Dumnezeu pentru slujirea de mai departe în Via lui Hristos.

Cu dragoste frăţească întru Domnul

+CHIRIL, PATRIARHUL MOSCOVEI ŞI AL ÎNTREGII RUSII  

%d blogeri au apreciat: