Mitropolitul Ambrozie al Kalavritelor și noul Mitropolit al Kifisiei dimpreună cu preoții și monahii au spus NU ”cardului cetățeanului”

Mitropolitul Ambrozie al Kalavritelor și noul Mitropolit al Kifisiei dimpreună cu preoții și monahii au spus NU ”cardului cetățeanului”

Mitropolitul Ambrozie al Kalavritelor şi Eghialiei NU „cardului cetăţeanului”

din partea adunării preoţeşti a Mitropoliei Kalavritelor

Prin aceasta se vor îndosaria electronic cetăţenii în numele guvernării electronice

 Citiţi şi:

 * * *

Cu 24 de ore înaintea convocării Sfântului Sinod al Ierarhiei a avut loc adunarea preoţească a Mitropoliei Kalavritelor şi Eghialiei. Adunarea preoţească a abordat problema „cardului cetăţeanului” şi a luat o decizie unanimă prin care se declară împotriva cardului şi împotriva actelor de identitate electronice care vor îndosaria toate acţiunile cetăţenilor şi ale creştinilor. Decizia integrală este următoarea:„Pe data de 1.10.2010, la Centrul de Tineret «Noi Orizonturi» al Mitropoliei noastre, a avut loc adunarea preoţească ordinară, în urma invitaţiilor Înalt Prea Sfinţitului Mitropolitului nostru Ambrozie al Kalavritelor şi Eghialiei, în care toţi preoţii am discutat, între altele, şi tema cardului cetăţeanului, datorită numeroaselor întrebări ale credincioşilor eparhiei noastre legate de această chestiune, precum şi datorită publicaţiilor din presa religioasă ale clericilor în care exprimă neliniştea lor vie şi cheamă poporul credincios să refuze acceptarea acestui card. Pe parcursul adunării am fost informaţi în legătură cu evoluţiile în această direcţie şi cu dimensiunile pe care le-a luat atât în ţara noastră, cât şi în străinătate. Potrivit anunţurilor guvernamentale, în câteva luni va începe înlocuirea treptată a actului nostru de identitate eliberat de poliţie cu cardul cetăţeanului.

Cardul Cetăţeanului va avea forma cărţii de credit şi va fi înzestrat cu un cip „inteligent”, în care vor fi încorporate numărul din registrul matricol al localităţii în care trăieşte deţinătorul, codul fiscal (AFM), numărul matricol al asigurării de sănătate (AMKA), precum şi numărul actului de identitate eliberat de poliţie. Este vorba adică de date personale vitale.

Pe o faţă a cardului va fi fotografia deţinătorului şi amprenta. Prin introducerea numărului serial şi a codului de acces se va permite cetăţeanului accesul prin intermediul internetului la dosarul său medical, la datele care se referă la proprietatea sa etc.

Potrivit informaţiilor pe care le deţinem, cardul cetăţeanului se va folosi pentru toate tranzacţiile cetăţeanului cu statul şi mai ales cu serviciile sociale.

Îndosarierea electronică

Având în vedere părerile pe care le-au exprimat preoţii prezenţi, am decis să redactăm următoarea hotărâre care s-a citit în faţa întregii adunări şi a fost acceptată unanim de întregul preoţilor:

1. Exprimăm intensa noastră nelinişte faţă de dorinţa din ce în ce mai crescută a guvernelor ţărilor europene de a controla datele personale ale cetăţenilor, constrângându-i, în numele uşurării vieţii cotidiene sau al controlului legalităţii în diferite sectoare ale societăţii, să ofere aceste date în băncile electronice de informaţii, care le vor crea acte de identitate pe care va trebui obligatoriu să le folosească în activităţile lor zilnice.

Astfel se realizează controlul absolut al statului asupra oricărei acţiuni şi activităţi a omului. Acest lucru în mod clar atentează la libertatea omului ca persoană, cu atât mai mult cu cât cetăţeanul devine un număr rece şi impersonal, îşi pierde personalitatea şi valoarea şi în mod continuu viaţa lui este urmărită de guvernarea electronică a ţării sale.

De asemenea atentează la Carta Europeană a Drepturilor Fundamentale ale Omului, care la numărul 8 cu titlul „Protecţia datelor cu caracter personal” subliniază:

a) Orice persoană are dreptul la protecţia datelor cu caracter personal care o privesc.

b) Prelucrarea acestor date trebuie să se facă în mod legal pentru scopuri bine determinate şi pe baza consimţământului celui interesat sau pentru alte motive legale prevăzute de lege. Orice persoană are dreptul să aibă acces la datele îndosariate care îl privesc şi să opereze corectarea lor.

Este limpede din articol că condiţia necesară pentru prelucrarea datelor personale este consimţământul individului în acest sens.

Repercusiuni

2. Primirea obligatorie a cardului cetăţeanului, dependenţa absolută şi necesitatea acestuia în satisfacerea nevoilor fundamentale ale omului în supravieţuire, adică primirea salariului, asistenţa medicală, educaţie, cumpărarea de produse etc., precum şi faptul că în viitor cardul acesta va conţine şi semnătura deţinătorului conduce la următoarele întrebări:

a) Ce garanţie poate să existe că nu se va ajunge la situaţia în care datele cardului să fie interceptate şi folosite în scopuri ilegale de către cei care vor avea acces la acestea şi chiar să fie modificate intenţionat? Recent de altfel, un canal german de televiziune a demonstrat că datele cardului cetăţeanului pot fi uşor interceptate.

b) Care vor fi termenii şi limitele folosirii datelor personale de către cei care le prelucrează în mod legal?

c) Cum se va asigura şi întări legal protecţia şi siguranţa cetăţeanului în legătură cu fluxul datelor personale şi prelucrarea acestora?

d) Ce se va întâmpla cu acei cetăţeni care din motive de conştiinţă şi chiar religioase vor refuza să primească cardul cetăţeanului? Vor fi excluşi din viaţă, pentru că fără card nu îşi vor satisface cele necesare vieţii sau se va da o soluţie alternativă din partea statului? Să se menţioneze că în Carta Europeană a Drepturilor Fundamentale ale Omului la articolul 10, paragraful 2 se recunoaşte dreptul omului la obiecţie de conştiinţă.

Guvernarea mondială

3. Ne problematizăm de altminteri pentru interesul (pe care îl prezintă cardul electronic) pentru guvernarea electronică contemporană. Mesajele pe care le primim zilnic de pe internet şi din presă, din declaraţiile persoanelor politice şi ale oamenilor de ştiinţă, subliniază că acest act serveşte scopurile instaurării unei guvernări mondiale care prin intermediul băncii centrale de informaţii va putea să controleze nu doar datele personale, ci întreaga viaţă a omului şi chiar să o direcţioneze.

4. Cele de mai sus sunt confirmate şi de faptul că în numele multiculturalităţii şi al respectului, chipurile, faţă de specificitatea religiilor se uzurpează valorile naţionale, culturale şi religioase ale popoarelor. Astăzi vedem că în cadrul drepturilor cetăţeanului european este pusă la îndoială legal existenţa icoanelor în şcoli şi în clădirile publice, baticurile musulmancelor etc. În special în ţara noastră există şi se creează un intens climat negativ faţă de Biserică şi de clericii ei şi se critică ortodoxia la nivel internaţional. Să se menţioneze că în aşa-numită Constituţie Europeană au avut grijă să nu existe nici o referire la moştenirea creştină a Europei, respectând, aşa cum au spus, specificitatea comunităţii multiculturale.

Propuneri

Ţinând seama de cele de mai sus, propunerile noastre sunt următoarele:

1. Biserica noastră şi întregul Sfântului Sinod al Bisericii Greciei trebuie cu multă atenţie să ia imediat poziţie faţă de primejdiile pe care le antrenează îndosarierea electronică a cetăţenilor şi emiterea cardului cetăţeanului. Fără extremisme şi zelotisme, printr-o cercetare atentă a tuturor datelor, a neliniştilor care sunt exprimate de mulţimea credincioşilor, în colaborare cu teologi, profesori universitari, specialişti şi oameni de ştiinţă, pe temeiul tradiţiei ortodoxe şi a adevărului, exprimate în învăţătura autentică predată nouă de Domnul şi de Apostoli, va trebui să cerceteze întreaga temă în profunzime şi prin enciclicele sale să lumineze în mod responsabil clerul şi poporul lui Dumnezeu, şi în acelaşi timp să se pregătească, dacă va fi nevoie, pentru o luptă vitală pentru apărarea drepturilor poporului la nivel naţional şi european.

2. Biserica să participe prin reprezentanţii structurilor ei sinodale la dezbaterea publică, care va începe în puţine zile asupra temeiurilor cardului cetăţeanului şi în colaborare cu societatea grecească să solicite consolidarea legală a securităţii datelor personale ale cetăţeanului. De asemenea, în acord cu propunerea exprimată de profesorul de teologie al Universităţii din Tesalonic în scrisoarea sa către Sfântul Sinod, ierarhia bisericească să solicite de la Uniunea Europeană să introducă în tratatele ei şi în Constituţia Europeană, într-un articol nerevizuibil, următoarele:

„Uniunea Europeană nu permite nici unui stat-membru să legifereze, să promoveze şi să impună în nici un fel de document, card, microcip, act de identitate sau sistem electronic de tranzacţii, vreun număr anume – precum rău famatul număr 666 – nume sau simbol sau pecetluire, care ofensează conştiinţa religioasă a creştinilor sau a adepţilor altei religii”.

3. Sfântul Sinod ar putea redacta un text de decizie în care să se dea posibilitatea poporului lui Dumnezeu să se exprime prin semnătură. Acesta ar constitui în mod clar un protest care poate să aibă puterea să răstoarne sau chiar să curme proiectele conducătorilor şi să îi problematizeze. Un exemplu îl constituie cazul Angliei, unde noul guvern de coaliţie, luând aminte serios la reacţiile anterioare ale organizaţiilor împotriva îndosarierii electronice şi a noului „act de identitate inteligent” a considerat drept chestiune majoră anularea sistemului legislativ privitor la „noul act de identitate” şi la uriaşa îndosariere a 50 de tipuri de date cu caracter personal ale cetăţenilor pe care o prevedea acesta. Organizaţiile respective au adunat 10 000 de semnături împotriva cardului cetăţeanului, obligând guvernul să ia decizia de a retrage legea respectivă care prevedea emiterea cardurilor.

4. Îl rugăm cu căldură pe Mitropolitul nostru să transmită Sinodului Ierarhiei care urmează să se întrunească problematizările şi smeritele noastre propuneri şi aşteptăm deciziile Sfântului Sinod referitoare la această temă care să lumineze clerul şi poporul.”

Ὁρθόδοξος Τύπος, 15.10.2010, nr. 1849, p. 6

Mitropolitul Kirilos al Kifisiei, Amarusiu și Oropu

Joi 4 noiembrie 201o a avut loc prima ședință preoțească din cadrul Mitropoliei Kifisia, Amarusiu și Oropu, condusă de către noul Mitropolit Kirilos. La final, așa după cum era de așteptat s-a facut referire și la cardul cetățeanului, care elimină libertatea și ofensează brutal conștiința religioasă a credincioșilor. Mitropolitul Kiril și toți preoții și-au manifestat complet opoziția, declarând că nu vor primi cardul cetățeanului.

http://www.romfea.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=6225:-l-r&catid=26:2009-12-18-08-38-40

Traducere Anna Theodorou

sursa: http://graiulortodox.wordpress.com/ 

2 comentarii la „Mitropolitul Ambrozie al Kalavritelor și noul Mitropolit al Kifisiei dimpreună cu preoții și monahii au spus NU ”cardului cetățeanului”

 1. DOINA -ELENA

  Am vrut sa inteleg de unde pornesc aceste lucruri extraordinare si vreau sa va spun si voua ce am aflat!
  Revoluţia greacă împotriva dominaţiei turceşti a început în Kalavryta în 1821 cu apelul pentru „libertate ori moarte” .
  Banner-ul Revoluţiei din 1821 se păstrează la Mănăstirea istorica Agia Lavra.
  din actuala clădire datând din 1689.
  În afară de banner-ul revoluţionar, relicvele manastirii includ o Evanghelie foarte veche, un cadou de la Ecaterina cea Mare, cruci de aur, relicve şi o valoroasă colecţie de obiecte antice şi creştine timpurii.
  Pe un deal opus, un monument al eroilor Revoluţiei de la 1821 se uită în jos peste manastire. Este o statuie mare cu trei cifre gigant: preotul, semnificand episcopul Germanos, precum si rolul bisericii, un klepht, unul dintre luptatori pentru libertate, în partea de sus este o statuie a unei femeie care simbolizează ca Grecia a fost eliberata din lanţurile ei.
  Monumentul comemoreaza Eroii din Razboiul de Independenta, Revoluţia din 1821 Din acest munte este o vedere spectaculoasă întreaga vale, care este înconjurata de munţii acoperiţi de pini.
  Mănăstirea Sfânta Mega Spileo, uimitor altar de cele mai multe Bisericii Ortodoxe Răsăritene în Peloponese, nu se află departe de Kalavrita. Manastirea Mega Spileo este cea mai veche Mănăstirea Ortodoxă Greacă. Mega Spileo Manastirea a fost distrusa de patru ori. Cu toate acestea, sfanta icoana a Maicii Domnului, care, conform tradiţiei este atribuită Evanghelistul Luca, a fost întotdeauna salvata.
  Siluete de călugări, cu părul lung lor, bărbi complete dau mărturie că un alt mod de viaţă – calea ascetică, atât de diferită de propria noastră viata – domneşte aici.
  În timpul celui de al doilea război mondial Kalavryta a devenit o ţintă a forţelor de ocupaţie germane.
  Germanii au vrut să distrugă rezistenţă, dar au fost în imposibilitatea de a captura sau ucide mulţi dintre membrii săi si atunci au decis să-l exprima frustrarea asupra populaţiei civile.
  La data de 13 decembrie 1943 toate populaţia de sex masculin a oraşului a fost executata de către germani, care au ars toate casele si bisericile. O imensa cruce stă ca un memorial al masacrului de Kalavrita pe un deal deasupra oraşului chinuit.
  Pe teren este scris cu pietre albe „Pace” şi „No More War”.
  Vedeti, era normal ca dintr-un loc sfant sa ne vina protectie, sa vina persoane carora sa le pese de sufletele noastre. Pentru prima data dupa mult timp, desi nu traiesc in Grecia(dar poate fi o optiune, nu?) ma simt in siguranta.Da, biserica noastra ortodoxa ne poate proteja, Dumnezeu nu ne lasa!

 2. Pingback: Razboi întru Cuvânt » Omilie pe tema CARDULUI CETATEANULUI a IPS Hierotheos Vlachos: Sa primim… “cardul” de CETATEAN CERESC si sa ne punem numele lui Hristos in inimi!

Comentariile sunt închise.