O cuvântare de „foc” a Părintelui Theodoros Zísis, în care îi laudă pe monahii râvnitori ai Sfântului Munte, ce nu ţin seama de ameninţările Patriarhului Ecumenic şi urmează tradiţiile apostolice.

O cuvântare de „foc” a Părintelui Theodoros Zísis

în care îi laudă pe monahii râvnitori ai Sfântului Munte, ce nu ţin seama de ameninţările Patriarhului Ecumenic şi urmează tradiţiile apostolice.

Au caracterizat pe Papă drept înşelat, iar teologia papistaşă, înşelată.

SFINŢII ANATEMIZAU PE PAPĂ,

DAR PĂRINŢII CONTEMPORANI ÎL BINCUVÂNTEAZĂ

  • Părintele Theodoros Zísis dezaprobă delegaţia Facultăţii de Teologie Ortodoxă a Universităţii din Tesalonic care a acordat Papei medalia de aur, l-a „purificat” de toate ereziie şi l-a prezentat ca ortodox, vrednic de cinste şi de respect.
  • Seminar pe teme antieretice organizat de Sfânta Mitropolie a Glifadei. În cadrul acestuia, profesorul de teologie al Universităţii Ateniene, dl. Konstantinos Belézos, a demonstrat incontestabil că diferitele confesiuni creştine occidentale (papismul, protestantismul) sunt erezii şi a condamnat tendinţele filopapiste care se dezvoltă în Biserica Ortodoxă şi care au apărut datorită faptului că ortodocşii nu-şi mai trăiesc autentic Tradiţia şi spiritualitatea.
  • Pagina de internet «Θρησκευτικά» întrezăreşte pericolul ca Facultatea de Teologie Ortodoxă din Halki să se transforme într-o pepinieră a ecumeniştilor, în cazul în care va reintra în funcţiune.

 Un cuvânt către toţi cei care dispreţuiesc Sfintele Canoane, calcă în picioare ecleziologia ortodoxă şi dogmele credinţei noastre, adică Patriarhilor, Arhiepiscopilor şi Episcopilor şi teologilor „moderni” care se grăbesc să se înhame la jugul carului papistaş, recunoscând această erezie drept „Biserică” şi „tainele” ei (precum Botezul etc.) drept canonice, a dat protopresviterul şi profesorul onorific al Facultăţii de Teologie Ortodoxă a Universităţii din Tesalonic, părintele Theodoros Zísis. „Sfinţii îl anatemizează pe Papă, dar noi îl binecuvântăm şi colaborăm cu ereziile papismului şi protestantismului” a subliniat în cuvântarea sa Părintele Theodoros Zísis, care îi mustră foarte aspru pe părinţii contemporani ai Bisericii, ce au dat la o parte cugetul Apostolic şi Patristic al Sfinţilor noştri. În aceeaşi cuvântare vorbeşte despre faptul că „Mărturisirea de credinţă împotriva Ecumenismului” devine tot mai îndreptăţită şi dezaprobă delegaţia Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Tesalonic, care l-a cinstit pe Papă cu medalia de aur. „L-au«purificat» pe Papă de toate ereziile, l-au prezentat ca ortodox, vrednic de cinste şi de respect”, a subliniat părintele Theodoros. Însă Sfinţii Bisericii noastre şi mai cu seamă cei care au luptat împotriva ereziei papistaşe întăresc că Papa a pervertit şi teologia, şi el însuşi este în înşelare. În fine, părintele Theodoros Zisis îi laudă pe acei Părinţi Aghioriţi care îşi ţin credinţa ignorând ameninţările mai-marilor bisericeşti (punctele centrale ale cuvântării sale le prezentăm mai jos).

Cuvântarea părintelui Theodoros Zísis a coincis cu seminarul pe teme antieretice organizat de Sfânta Mitropolie a Glifadei. În cadrul acestuia a vorbit profesorul asistent al Facultăţii de Teologie Ortodoxă a Universităţii Ateniene, domnul Konstantinos Belézos, care cu date concrete a demonstrat incontestabil că diferitele confesiuni creştine ale Apusului s-au rupt de Biserica Ortodoxă canonică şi constituie erezii. A menţionat în acest sens ereziile papismului şi ale protestantismului, criticând în acelaşi timp şi tendinţele care se dezvoltă în spaţiul ortodox şi care sunt înrâurite de tradiţiile eterodocşilor. „Asta se întâmplă, pentru că noi nu trăim autentic Tradiţia şi spiritualitatea ortodoxă” (mai jos, prezentăm rezumativ cuvântarea dl. Belézos).

În fine, pagina de internet «Θρησκευτικά», comentând alegerea Înaltpreasfinţitului Mitropolit al Prusei ca stareţ al Mănăstirii din Halki, semnalează pericolul ca Facultatea de Teologie Ortodoxă din Halki să se transforme într-o pepinieră a teologilor, clericilor şi mitropoliţilor ecumenişti, în cazul în care va reintra în funcţiune.

 Cuvântarea părintelui Theodoros Zísis

 Prezentăm fragmente din cuvântarea îndreptată împotriva ereziei papistaşe a părintelui Theodoros Zisis, aşa cum au fost ele postate pe pagina de internet «Θρησκευτικά» din data de 17 octombrie.

 «În sfânta biserică a Sfântului Antonie din Tesalonic, pe 16 octombrie 2011, în Duminica închinată pomenirii Sfinţilor Părinţi ai Sinodului al VII-lea Ecumenic, protopresviterul Theodoros Zísis, profesor onorific al Facultăţii de Teologie Ortodoxă a Universităţii din Tesalonic, a tâlcuit citirea din Apostolul zilei. După analiza ermineutică a respectivului fragment din Epistola către Tit a Sfântului Apostol Pavel, părintele Theodoros a trecut la referiri privitoare la situaţia actuală a Bisericii şi a menţionat în acest sens:

Avem în epoca noastră ereziile papismului şi protestantismului despre care mai-marii noştri bisericeşti tac. Foarte mare erezie papismul, 21 de inovaţii cuprinde: Filioque, infailibilitatea papală, primatul papal, azima, focul purgatoriului…, toate ereziile din lume. O erezie încă mult mai gravă este protestantismul. Şi noi ce atitudine avem faţă de aceste erezii?

Noi îl binecuvântăm pe Papa…

Îl primim la Atena, la Bucureşti, la Tiflida, în Cipru, acum şi la Moscova se pregăteşte să meargă, la Constantinopol ereticul Papă a fost întâmpinat cu un panou pe care scria „Binecuvântat cel ce vine întru numele Domnului” şi Patriarhul i s-a adresat spunându-i „sfânt frate”. Papa despre care Sfântul Cosma Etolianul spune: „pe Papă să îl blestemaţi”. Sfinţii îl blesteamă, îl anatemizează pe Papă, iar mai-marii noştri bisericeşti de azi ce fac? Unde le este cugetul apostolic şi patristic, care le spune „să mustre cu asprime pe eretici”.

Cu protestanţii? Participăm cu ei la Consiliul Mondial al Bisericilor. Suntem şi noi o mică parte a acestui consiliu mondial. „Biserici”, protestanţii?! Ereziile au devenit „Biserici”, ereticii căzuţi au devenit „Biserici”, iar noi suntem împreună cu ei şi ne facem şi noi părtaşi ai acestor erezii.

Şi spun acestea, pentru că mi s-a tulburat duhul când am primit de pe internet următoarea ştire: Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universităţii din Tesalonic a acordat Papei medalia de aur. Acest oraş care a născut Sfinţi, Tesalonicul Sfântului Grigorie Palama, care a crescut atâţia sfinţi antipapişti! Şi Facultatea ei de Teologie, pe care am slujit-o aproape patru decenii ca profesor! Şi, probabil, pe atunci, din pricina prezenţei unora dintre noi, profesorii următori ai Tradiţiei, nu îndrăzneau să facă ce fac azi! Acum, deci, la Vatican, delegaţia Departamentului de Teologie Ortodoxă al Universităţii din Tesalonic a acordat medalia de aur Papei. Şi Papa exultând de bucurie, s-a adresat celor prezenţi spunând că a simţit o profundă cinste. L-au „purificat” pe Papă [de toate ereziile] şi nu-l prezintă ca ortodox, vrednic de cinste şi respect.

Eu dezaprob şi mustru foarte aspru această acţiune a delegaţiei Facultăţii de Teologie şi, din contră, laud pe toţi cei care, în urmă cu doi ani, doi ani şi jumătate, am semnat „Mărturisirea de Credinţă” împotriva Ecumenismului şi împotriva Papismului. Mărturisire de credinţă pe care de multe ori şi chiar recent, Patriarhul Ecumenic a anatemizat-o în timpul vizitei făcute la Sfântul Munte. Patriarhul i-a dezaprobat pe monahii tradiţionali, pe monahii râvnitori ai Marii Lavre, care ţin tradiţiile apostolice şi patristice. Deci, faţă de această nedreptate, faţă de această mustrare neîntemeiată, pe care Patriarhul a făcut-o monahilor Sfintei Lavre şi nouă tuturor care am semnat „Mărturisirea de credinţă”, eu aici, un smerit preot al Bisericii lui Hristos, următor al Sfinţilor Părinţi, îi laud pe aceştia care urmează tradiţiile apostolice şi patristice şi critic cu asprime pe studenţii delegaţi care au mers şi au onorat pe Papa eretic, în pofida a ceea ce stă scris în Apostolul citit astăzi: „De omul eretic, după întâia şi a doua certare, depărtează-te, ştiind că unul ca acesta s-a abătut şi a căzut în păcat, fiind singur de sine osândit” (Tit 3, 10). De un mileniu şi mai bine Papa tot aude adevărul. De câte ori ai noştri Părinţi, Sfântul Marcu Eugenicul, Sfântul Fotie cel Mare, Sfântul Grigorie Palama, de câte ori nu i-au spus: „greşeşti!”. Cu toate acestea, „el s-a abătut”, s-a pervertit, teologia papistă este pervertită, el „a căzut în păcat, fiind singur de sine osândit”.

Şi cinste şi laudă, şi Dumnezeu să îi binecuvânteze pe Părinţii Aghioriţi care ţin credinţa, deşi primesc ameninţări din partea puternicilor capi bisericeşti. Să ne rugăm şi pentru noi, şi pentru aceia, ca Dumnezeu să ne întărească. Amin.

Cuvântarea antieretică a domnului Konstantinos Belézos

Cuvântarea antieretică a profesorului K. Belézos, care mustră pe ortodocşi pentru tendinţele lor filopapiste, demonstrând că diferitele confesiuni creştine, precum papismul şi protestantism, sunt erezii, prezentată rezumativ în comunicatul Sfintei Mitropolii a Glifadei:

Luni 17 octombrie 2011, a fost inaugurat Seminarul pe teme antieretice pe care Sfânta Mitropolie a Glifadei îl organizează lunar pe durata noului an bisericesc 2011-2012. Seminarul antieretic a avut loc în spaţiul ospitalier al Centrului Duhovnicesc ce aparţine Bisericii Sfântului Panteleímon de la Spitalul Asklipios, cartierul Vula, în prezenţa Înaltpreasfinţitului Mitropolit al Glifadei şi cu participarea tuturor clericilor mitropoliei şi a unei mulţimi de credincioşi.

Vorbitor al primei sesiuni a fost profesorul asistent de la Departamentul de Teologie al Universităţii Naţionale şi Kapodistriene a Atenei, domnul Konstantinos Belézos, care a dezvoltat tema: „Abordări eronate ale erminiei biblice romano-catolice şi protestante şi căile de combatere a acestora”. Vorbitorul, printr-o abordare analitică, dar folosind în acelaşi timp un limbaj de popularizare, expune premizele eronate şi tezele ermineuticii biblice ale confesiunilor creştine occidentale. Dintre aceste teze eronate menţionăm: negarea istoricităţii relatării biblice, generalizarea erminiei alegorice, negarea Vechiului Testament, faptul că nu ţin seama de Tradiţia Bisericii şi nu fac deosebire între Teologie şi Iconomie, caracterul absolut şi exclusiv al abordării ştiinţifice a ermineuticii biblice, absenţa tradiţiei isihaste duhovniceşti şi altele. Profesorul  Belézos a arătat că aceste confesiuni creştine s-au abătut de la Biserica ortodoxă canonică, argumentând asta prin referiri la istoria bisericească şi la învăţăturile primilor mari ereziarhi. Erezia şi erminia eronată a Scripturii au existat încă de la începuturile vieţii Bisericii şi de aceea Biserica s-a îngrijit de timpuriu să delimiteze adevărul de diferitele erezii, mai cu seamă prin Sinoadele ei Ecumenice şi prin scrierile Părinţilor. Toate acestea, potrivit domnului Belézos, sunt indicatoare sigure spre a înţelege care este credinţa şi conştiinţa de sine a Bisericii în privinţa erminiei autentice a Scripturii şi a premiselor necesare  în abordarea Scripturii.

Profesorul s-a referit de asemenea la abaterile de la dreapta credinţă şi de la Tradiţia Bisericii a Teologiei Apusene, fie ea romano-catolică sau protestantă, dar şi la tendinţele din cadrul spaţiului ortodox, care apar atunci când nu trăim autentic tradiţia şi spiritualitatea ortodoxă şi ne lăsăm influenţaţi de tradiţii eterodoxe.

În continuare au urmat întrebări din partea participanţilor şi răspunsurile vorbitorului. La sfârşit, Înaltpreasfinţitul a mulţumit vorbitorului pentru tot efortul „de a veni şi de a ne spune atâtea lucruri necesare şi fundamentale”. A încheiat cerând rugăciunile tuturor, ca să poată face faţă îndatoririlor sale sinodale şi a anunţat următorul seminar antieretic, care va avea loc pe data de 14/11/2011 şi va prezenta concluziile Congresului Antieretic Anual al Bisericii Greciei, avându-l ca vorbitor pe reprezentantul Sfintei Mitropolii şi responsabil cu Seminarul Antieretic, părintele Konstantinos Stratigópulos.

 Pericolul ca Facultatea de Teologie din Halki să devină pepinieră de ecumenişti

Iată care este comentariul site-ului «Θρησκευτικά» (17 octombrie) referitor la pericolul ca Facultatea de Teologie Ortodoxă din Halki să se transforme într-o pepinieră de formare a ecumeniştilor, în cazul în care va reintra în funcţiune:

Mitropolitul Prusei, Elpidofor (Lambryniádis) a fost numit în august Stareţ la Mănăstirea Halki prin decizia Sinodului Patriarhiei Ecumenice. Este cunoscută dorinţa Patriarhului Bartolomeu şi a tuturor Fanarioţilor de a se deschide şi repune în funcţiune Facultatea de Teologie Ortodoxă de la Halki, iar numirea Mitropolitului Prusei în acest loc nu este deloc întâmplătoare. Ca profesor al Facultăţii de Teologie din Tesalonic se crede că Mitropolitul Elpidofor va fi organizatorul principal al Facultăţii din Halki, dacă Patriarhia va reuşi să obţină mult dorita reintrare în funcţiune a facultăţii.

Mitropolitul Prusei, potrivit anunţului Departamentului de Teologie Pastorală şi Socială al Facultăţii de Teologie din Tesalonic începe să predea începând de marţi, 18 octombrie, cursul opţional cu titlul „Patriarhia Ecumenică şi Consiliul Mondial al Bisericilor” şi oricine poate să-şi dea seama despre ce anume tratează. Întrebarea esenţială este dacă acelaşi tip de „teologie” va oferi şi Facultatea de la Halki, în cazul în care turcii vor permite repunerea ei în funcţiune.

Oare, înainte de a cere imperios deschiderea facultăţii. n-ar trebui să abordăm problema fundamentală a acţiunilor ecumeniste ale Fanarioţilor şi chestiunea mai importantă a participării Bisericii la Consiliul Mondial al Bisericilor? Oare Halki, prin repunerea ei în funcţiune, se va transforma într-o pepinieră de teologi şi clerici ecumenişti?.

 Comentariu „O.T.”

 Înaltpreasfinţitul Mitropolit al Prusei, kir Elpidofor, este deopotrivă şi profesor la Universitatea din Tesalonic, şi stareţ al Sfintei Mănăstiri din Halki. Ne întrebăm oare când îşi va îndeplini datoriile în Sfânta Mănăstire, mai cu seamă liturghisirea zilnică. Doar dacă nu cumva este pus acolo de decor, purtând doar titlul de stareţ.

 Ὀρθόδοξος Τύπος, 28 octombrie 2011, nr. 1899, pp. 1, 6.

Traducere: Mihail Ilie

Sursa: http://graiulortodox.wordpress.com/

%d blogeri au apreciat: