Primirea la Ortodoxie a celor de alte credinţe

Primirea la Ortodoxie a celor de alte credinţe

La Editura Institutului Biblic şi de Misiune Ortodoxă a apărut de curând, cu aprobarea Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române şi cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, cartea de cult „Primirea la Ortodoxie a celor de alte credinţe“, informează “Ziarul Lumina”.

Lucrarea cuprinde: rânduiala primirii la credinţa ortodoxă a eterodocşilor (mărturisirea de credinţă care trebuie dată în scris şi apoi citită în biserică de cei care vin la Ortodoxie dintre eterodocşi; rânduiala ungerii cu Sfântul şi Marele Mir a eterodocşilor care vin la credinţa ortodoxă); rânduiala primirii la Ortodoxie a celor de alte religii (mărturisirea de credinţă pe care o fac:

iudeii, musulmanii şi cei de alte religii care vin la Ortodoxie); rânduiala Sfântului Metodie, Patriarhul Constantinopolului, pentru cei care s-au lepădat de Ortodoxie şi se reîntorc la ea (rugăciuni curăţitoare pentru cei care se reîntorc la adevărata credinţă şi rânduiala ungerii cu Sfântul şi Marele Mir). „După ce preotul a luat la cunoştinţă despre dorinţa unei persoane de a veni la Ortodoxie, el înştiinţează în scris pe ierarhul său eparhiot despre aceasta, trimiţând şi cererea candidatului scrisă şi semnată de el (sau în cazul copiilor de un părinte sau un tutore legal). După ce a primit în scris binecuvântarea pentru începerea catehizării, mai întâi îl întreabă pe cel care vine la Ortodoxie despre toate credinţele şi învăţăturile rătăcite la care a fost părtaş până atunci, arătându-i cu dovezi din Sfânta Scriptură greşelile lor. Apoi îl învaţă cu stăruinţă şi-l întăreşte în credinţa ortodoxă, povăţuindu-l cum să vieţuiască în chip plăcut lui Dumnezeu. De asemenea, acesta va avea un naş credincios cunoscător şi trăitor al dreptei credinţe, care să-i fie bun sfătuitor, atât în vederea primirii la Ortodoxie, cât şi după aceea“, se menţionează în carte.

Sursa: basilica.ro

%d blogeri au apreciat: