Pro Tv încearcă să submineze respectarea Legii obiectelor de cult în România

„Postul de televiziune Pro Tv are o atitudine ostilă Bisericii şi încurajează pe cei care nu respectă legile în România.”

.

După interpretarea tendenţioasă a hotărârii Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române nr. 943 din 17 februarie 2012 privind necesitatea aprobării unor modificări şi completări la Regulamentul pentru organizarea şi funcţionarea cimitirelor parohiale şi mănăstireşti din cuprinsul eparhiilor Bisericii Ortodoxe Române, postul de televiziune Pro Tv încearcă în aceiaşi manieră să răstălmăcească Legea nr. 103/1992 privind dreptul exclusiv al cultelor religioase pentru producerea obiectelor de cult.

În orice Stat democratic, autorităţile sprijină activ cultele religioase pentru rolul lor important în societate. În România, principiul cooperării dintre Stat şi culte a fost dezvoltat în Legea cultelor nr. 489/2006, unde se menţionează: Statul român recunoaşte cultelor rolul spiritual, educaţional, social-caritabil, cultural şi de parteneriat social, precum şi statutul lor de factori ai păcii sociale (art. 7 alin. 1); Autorităţile publice cooperează cu cultele în domeniile de interes comun şi sprijină activitatea acestora. (art. 9 alin. 3).

Potrivit Legii nr. 103/1992 privind dreptul exclusiv al cultelor religioase pentru producerea obiectelor de cultBiserica Ortodoxă Română şi celelalte culte religioase au, în exclusivitate, dreptul de producere şi valorificare a obiectelor şi vesmintelor de cult, precum şi de tipărire a cărţilor de cult, a celor teologice sau cu conţinut bisericesc, necesare practicării cultului. Prin obiecte de cult, în sensul prezentei legi, se înţeleg vasele liturgice, icoanele metalice sau litografiate, crucile, crucifixele, mobilierul bisericesc, cruciuliţele şi medalioanele cu imagini religioase specifice cultului, obiectele de colportaj religios şi altele asemenea. Se asimilează obiectelor de cult şi calendarele religioase, precum şi produsele necesare exercitării activităţii de cult, cum ar fi tămâia şi lumânările, cu excepţia celor decorative şi a celor pentru nunţi şi botezuri.

Prin veşminte de cult, în sensul prezentei legi se înţeleg şi stofele şi broderiile specifice, necesare realizării veşmintelor respective. De asemenea, se asimilează obiectelor de cult tipăriturile de cult, manualele şi cursurile teologice necesare desfăşurării activităţii din instituţiile de învăţământ religios ale cultului respectiv. Producerea sau valorificarea bunurilor prevăzute la art. 1 de către alte persoane, fizice sau juridice, decât cultele religioase se poate face numai cu autorizarea lor prealabilă, dată în condiţiile stabilite de către fiecare cult în considerarea propriei sale exclusivităţi. (art. 1-2)

Prin încălcarea Legii nr. 103/1992 privind dreptul exclusiv al cultelor religioase pentru producerea obiectelor de cult, bani care ar putea fi folosiţi pentru opera social-misionară sau activităţi educaţionale şi culturale ale Bisericii, intră în buzunarele unor persoane particulare care profită de încălcarea acestei legi. În acest context, este regretabil că reporterul Pro Tv omite cu bună ştiinţă faptul că veniturile obţinute de parohii şi mănăstiri din vânzarea lumânărilor, calendarelor şi celorlalte obiecte bisericeşti sunt folosite integral pentru plata salariilor şi impozitelor personalului deservent, a facturilor la utilităţi, întreţinerea şi repararea lăcaşurilor de cult şi susţinerea activităţilor sociale, misionare şi educative.

În ultimii douăzeci de ani, Patriarhia Română a sesizat de mai multe ori organismele abilitate ale Statului despre încălcarea flagrantă a Legii obiectelor de cult prin care unităţile bisericeşti sunt păgubite de obţinerea unor venituri necesare întreţinerii lor. Un exemplu intens mediatizat în acest sens îl reprezintă constatarea faptului că la numeroase chioşcuri de difuzare a presei şi în unele pieţe agro-alimentare din Bucureşti şi din ţară se vând prin încălcarea Legii obiectelor de cult an de an în perioada sărbătorii Naşterii Domnului mii de calendare ortodoxe în marea lor majoritate contrafăcute fapt care prejudiciază atât cultele, cât şi bugetul de Stat.

Referitor la hotărârea Sfântului Sinod invocată de reporterul Pro Tv, menţionăm că Garda Financiară a solicitat sprijinul unităţilor bisericeşti pentru identificarea celor care încalcă legea şi practică pe scară largă evaziunea fiscală.

În concluzie, demersul Patriarhiei Române este unul legal, moral şi necesar care vizează respectarea Legii nr. 103/1992 privind dreptul exclusiv al cultelor religioase pentru producerea obiectelor de cult în România. Din păcate, prin materialele prezentate în ultima perioadă, postul de televiziune Pro Tv are o atitudine ostilă Bisericii şi încurajează pe cei care nu respectă legile în România, inclusiv pe mulţi producători particulari de obiecte de cult care nu solicită acord sau autorizaţie din partea Bisericii pentru a coopera legal cu Biserica. Acest acord i-a fost cerut şi Monetăriei Statului care nu este cult religios, ci are monopolul imprimării monedelor, pe care Biserica nu-l subminează, ci îl respectă.

(Biroul de presă al Patriarhiei Române)

Sursa: DOXOLOGIA.ro