Scrisoarea Mitropolitului Serafim de Pireu către Mitropolitul Ieremia de Gortina

Scrisoarea Mitropolitului Serafim de Pireu către Mitropolitul Ieremia de Gortina


peiraios
Mitropolitul Serafim de Pireu
gortynos
Mitropolitul Ieremia de Gortina

Mitropolitul Serafim de Pireu a trimis o scrisoare Mitropolitului Ieremia de Gortina ca răspuns la Enciclica lui Kir Ieremia referitoare la retragerea semnăturii sale de pe textul „Mărturisirii de Credinţă împotriva Ecumenismului”. Merită de menţionat că Agenţia de Ştiri Bisericeşti Romfea.gr a publicat textul despre retragerea semnăturii Mitropolitului Ieremia de Gortina.

Scrisoarea Mitropolitului Serafim de Pireu are următorul conţinut:

Înaltpreasfinţite Stăpâne,

Am primit Scrisoarea Voastră Enciclică comunicată şi nouă, datată în 28.09.2009 şi trimisă către preoţii şi Sfintele Mănăstiri din de-Dumnezeu-păzita Voastră Mitropolie, (scrisoare) referitoare la retragerea semnăturii Voastre de pe textul pus în circulaţie şi cu iubire frăţească purced în a-mi exprima către Înalpreasfinţia Voastră smeritele mele gânduri despre acesta.

În Preasfânta noastră Biserică Nedespărţită, Apostolică şi Universală, Cap şi Adevăr şi Viaţă şi Cale şi Canon al dreptei judecăţi nu este nici un om, ci Însuşi Hristos Cel viu Care trăieşte în veci.

Iar noi toţi fraţi suntem, după cuvântul scripturistic şi, conform aceluiaşi, nimeni nu este exclus de la ospăţul credinţei şi de la cina Mielului, atâta vreme cât este mădular preacinstit al Trupului Lui.

Din acest motiv în Teologia şi în Viaţa Bisericii, niciodată nu nu s-a putut însinua „statulul sacru” al Romei celei căzute, ci dimpotrivă, buna rânduială a sistemului ierarhic şi a coabitării tuturor persoanelor.

Prin urmare, expunerea de către nişte fraţi trezvitori a unui text cu adevărat ortodox şi cu perspectivă ortodoxă, după cum este aşa numita „Mărturisire de Credinţă împotriva ecumenismului” (sincretist), nu împiedică întru nimic desfăşurarea normală a vieţii bisericeşti, ci dimpotrivă, o întăreşte şi o dinamizează şi, prin urmare, reclamaţiile unor fraţi care s-au arătat deranjaţimembri ai Trupului Bisericii – din păcate, se dovedesc neîntemeiate şi aparente, fiind alimentate de oportunism şi interese meschine.

Şi aceasta  o susţinem întru cunoştinţă, după ce am cercetat cuvânt cu cuvânt textul menţionat.

Din păcate, cei deranjaţi denaturează cele cuprinse în el (în textul Mărturisirii de Credinţă), prezentându-l ca şi cum s-ar opune celor conglăsuite şi hotărâte în mod panortodox referitor la desfăşurarea dialogurilor cu eterodoxia.

Cu siguranţă în text este stigmatizată nu hotărârea panortodoxă despre desfăşurarea dialogurilor cu semenii noştri ţinuţi de fiara cea din adânc, ci diminuarea conştiinţei de sine ortodoxe din timpul întreţinerii acestora prin diferite acţiuni sau omisiuni.

Încheind frăţeşte, mă rog ca să dobândiţi pacea întru toate.

+ SERAFIM, Mitropolit de Pireu

(traducere din greacă: ierom. Fotie;    sursa: romfea.gr)

Notă: Articolul a fost publicat cu acordul autorului.
%d blogeri au apreciat: