Comunicat al Mitropolitului de Pireu către Biserica Romano-Catolică din Grecia

Recent, Mitropolitul Serafim de Pireu s-a declarat împotriva Sfântului Sinod al Bisericii Romano-Catolice din Grecia, referindu-se la comunicatul acestui sinod în care sunt menţionate criteriile după care vor vota credincioşii romano-catolici la alegerile din 4 octombrie.

97peiraioa

Mitropolitul Serafim de Pireu

Comunicatul trimis de către Mitropolia de Pireu este publicat mai jos:

În urma citirii comunicatului de presă din 24.09.2009 al „Sfântului Sinod al Bisericii Romano-Catolice din Grecia” către cetăţenii greci de credinţă romano-catolică, privind exercitarea dreptului lor constituţional la apropiatele alegeri din 4 octombrie 2009, comunicat publicat pe site-ul BRC din Grecia (http://www.cen.gr/) îmi exprim protestul şi profunda întristare pentru patogenia continuă a comunităţii romano-catolice care, prin reprezentanţii ei, în ciuda tuturor „mea culpa” exprimate de-a lungul vremurilor, continuă să ascundă adevărul şi să
distorsioneze realitatea.
Prin acest comunicat, ierarhia romano-catolică din Grecia defaimă de fapt ordinea legislativă a statului grec şi, prin extensie, Preasfânta noastră Biserică Ortodoxă Universală Nedespărţită, care ar accepta – chipurile – fără proteste încălcarea drepturilor omului şi a egalităţii religioase în faţa legii în Grecia.
În paragraful 6 al Povăţuirilor către alegătorii de credinţă romano-catolică din comunicat se stipulează că cei votaţi sunt datori:
„… – Să garanteze Bisericii Catolice din Grecia ceea ce este de la sine înţeles: regim de egalitate şi recunoaştere a personalităţii juridice a instituţiilor ei conform Dreptului ei Canonic, precum este garantat în toate statele din Uniunea Europeană. Adică, să se acorde şi cetăţenilor
greci catolici ceea ce – foarte corect după părerea noastră – cere patria noastră pentru Patriarhia Ecumenică şi pentru Biserica Ortodoxă din Turcia.
Întrebaţi-i pe candidaţi dacă sunt dispuşi să promoveze pozitiv, în principal, rezolvarea acestei probleme serioase care preocupă de atâţia ani Biserica Catolică a Greciei.
Dacă da, atunci alegeţi-i pe aceia care, conform conştiinţei voastre, sunt gata din 5 octombrie, ca în baza principiilor evanghelice şi a spiritului democratic, să nu facă diferenţă de
credinţă, culoare şi partid, ci să asigure tuturor grecilor aceleaşi drepturi politice şi religioase…”.
Se subînţeleg argumentele noastre despre inadmisibila calomnie şi denigrare a patriei noastre, care reies din expunerea textului de mai sus din comunicatul comunităţii romano-catolice şi aceasta se face ascunzându-se în mod ingenios faptul că în statul grec sunt respectate totalmente principiile democratice ale statului de drept şi nu se face nici o diferenţă între cetăţeni prin prisma apartenenţei lor religioase sau originii rasiale, dimpotrivă, principiile de toleranţă religioasă şi de respectare a alterităţii religioase le depăşesc chiar şi pe cele ale utilităţii publice şi de multe ori în detrimentul religiei, considerate constituţional în Grecia ca predominantă.
Inadmisibil încearcă să creeze impresii egalând şi asemănând cererea lor „corectă” cu cererea statului grec pentru depăşirea situaţiei tragice a Patriarhiei Ecumenice a Constantinopolului în cadrul militaristului stat turc kemalic şi al tratamentului său criminal faţă de poporul grec gonit, decimat şi persecutat prin lege.
În mod clar se ignoră faptul că – potrivit teologiei şi viziunii canonice din primul mileniu comun de viaţă creştină – astfel de privilegii onorifice se acordau tronurilor atât din vechea Roma, cât şi din noua Romă şi că prin urmare nu se poate identifica situaţia religioasă a romano-catolicilor în Grecia cu cea a Tronului Patriarhiei Ecumenice a Noii Rome (Constantinopol).
Ce revendică în realitate ierarhia comunităţii romano-catolice în Grecia? Să se creeze un acord juridic care nu este prevăzut de cadrul legislativ din Grecia şi de sistemul legal valabil în această ţară.
În realitatea juridică greacă există instituţiile persoanei fizice şi a persoanelor juridice de drept particular şi public, iar toţi cetăţenii şi organismele statului se supun acestui cadru juridic.
Conform acestora, persoane juridice de drept public în ceea ce priveşte relaţiile lor juridice sunt Nedespărţita Biserică Ortodoxă Universală din Grecia, muftiii de credinţă musulmană şi comunitatea israeliană de credinţă iudaică.
Comunitatea romano-catolică nu doreşte să se supună cadrului juridic valabil în Grecia referitor la dobândirea personalităţii juridice de drept personal sau public, ci urmăreşte să obţină personalitate juridică de drept special (sui generis) fapt care este ascuns cu grijă în comunicatul Sinodului prin expresiile:
… Să se garanteze Bisericii Catolice din Grecia ceea ce este de la sine înţeles: regim de egalitate şi recunoaştere a personalităţii juridice a instituţiilor ei conform Dreptului ei Canonic…” şi care constituie un atac brutal atât asupra statului grec, pe care îl prezintă ca şi cum ar eluda drepturile ei legale, cât şi împotriva Preasfintei noastre Biserici prezentată – chiar dacă nu direct – ca „părtaşă” la o astfel de eludare.
Atunci când Bisericii majoritare din Grecia şi oricărei alteia nu se recunoaşte privilegiul unei condiţionări ilegale a „personalităţii juridice de drept personal”, din ce motive s-ar recunoaşte, doar ca excepţie şi după preferinţă, comunităţii romano-catolice din Grecia care arată că, de fapt, nu doreşte să câştige personalitate juridică de drept comun, pentru că astfel ar fi obligată să-şi facă publică Charta Statutară în presa guvernului, să se supună mecanismelor de control ale statului grec şi legii în vigoare referitoare la persoanele juridice de drept comun.
+ MITROPOLITUL SERAFIM de Pireu

(traducere: ierom. Fotie; sursa: romfea.gr)