Acasă > Pagini de Sinaxar > Sfântul Cuvios Nestor Cronicarul de la Lavra Peşterilor din Kiev, Ucraina (27 octombrie)

Sfântul Cuvios Nestor Cronicarul de la Lavra Peşterilor din Kiev, Ucraina (27 octombrie)

Sfântul Cuvios Nestor Cronicarul de la Lavra Peşterilor din Kiev, Ucraina

(27 octombrie)

Acesta s-a născut la Kiev în anul 1050. Pe când avea 17 ani, mânat de dorul de a sluji lui Dumnezeu, veni la Lavra Peşterilor. Pe vremea aceea, cuviosul Antonie se retrăsese în peştera sa izolată, în vreme ce cuviosul Teodosie (pomenit pe 3 mai)  se îmgrijea de zidirea mănăstirii.

Înainte de a deveni monah, luminatul de Dumnezeu Nestor fu învăţat în sânul obştii cuvioşilor părinţi să se împodobească cu virtuţile monahale. Văzând că truda cuvioşilor părinţi Antonie şi Teodosie, evlaviosul tânăr, cu smerenie şi râvnă, primea toate sfaturile, se hrănea neîncetat cu hrana cea duhovnicească ce curgea îmbelşugat din aceste două luminoase izvoare ale Cuvântului.

După fericita adormire a cuvioşilor Antonie şi Teodosie tânărul Nestor, care prin viaţa şi lucrarea sa de până atunci se arătă împodobit cu multe virtuţi, se învrednici să primească din mâinile stareţului Ştefan tunderea în monahism. Mai târziu fu cinstit să urce şi pe prima treaptă a preoţiei, fiind hirotonit diacon.

În 1080, cuviosul scrise cronica sa despre pătimirea primilor cuvioşi martiri Boris şi Gleb, precum şi despre viaţa cuviosului Teodosie.

Când în anul 1091 obştea de la Lavra hotărî să dezgroape sfintele moaşte ale cuviosului Teodosie, fericitului Nestor îi reveni, cinstea de a le găsi, după o noapte întreagă de săpături obositoare. El fu martor ocular al marilor minuni care se petrecură atunci.

În anul 1113 scrise binecunoscuta sa cronică în care descrise istoria Rusiei de la anul 850 până la 1110.

Cuviosul nu încetă niciodată să scrie, până la adormirea sa în pace, petrecută la anul 1114.

Dumnezeu îl slăvi pe bineplăcutul Său prin faptul că sfintele sale moaşte au rămas nestricăcioase, răspândind bună mireasmă şi mulţime de minuni până în zilele noastre.

+ * + * +

Viaţa Sfântului Nestor poate fi aflată în:

+ * + * +

Moaştele Sfântului Nestor

(Sursă: http://angela.org.ua/photos/image-3088.html)

+ * + * +


(Sursă: http://days.pravoslavie.ru/jpg/ib608.jpg)

(Sursă: http://days.pravoslavie.ru/jpg/ib627.jpg)

(Sursă: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/02/%D0%9D%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80-%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B5%D1%86.jpg)

(Sursă: http://www.surbor.su/bio/%D0%9D%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80-%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B5%D1%86.jpg)

(Sursă: http://pravicon.com/images/sv/s1511/s1511001.jpg)

Sursa: http://sfintisiicoane.wordpress.com

Categories: Pagini de Sinaxar Tags:
  1. Nici un comentariu momentan.
  1. Nici un trackbacks momentan.