Sfântul Ioan Botezătorul este dascăl al rugăciunii neîncetate

Sfântul Ioan Botezătorul este dascăl al rugăciunii neîncetate

*

Sfântul Ioan Botezătorul este dascăl al rugăciunii neîncetate

 
 
Biserica Ortodoxă Română cinsteşte la 29 august Tăierea Capului Sfântului Ioan Botezătorul. El este cunoscut în mod special pentru sfinţenia vieţii lui, pentru severitatea ascezei şi râvna înflăcărată după dreptate şi după cele cereşti. A fost denumit de imnologii Bisericii înger în trup sauînger omenesc.În cuvântul de învăţătură rostit în paraclisul istoric al Reşedinţei Patriarhale, Preafericitul Părinte Daniel Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române a elogiat viaţa Sfântului Prooroc Ioan Botezătorul evidenţiind evlavia sa dar şi faptul că a fost un propovăduitor al Dumnezeirii lui Hristos. 

Sf. Ioan Botezătorul a propovăduit că Iisus din Nazaret este mielul lui Dumnezeu care va ridica păcatele lumii

„Sfântul Ioan Botezătorul face parte din planul de mântuire a lui Dumnezeu pentru omenire. El s-a remarcat printr-o evlavie deosebită în toată viaţa sa deoarece încă din copilărie s-a retras în pustia Iordanului petrecând în rugăciune, în post şi meditând mereu la poruncile Domnului. Sf. Ioan Botezătorul trăia într-o peşteră, se hrănea cu miere sălbatică şi lăcuste şi nu a folosit niciodată băutură alcoolică. Sf. Ioan Botezătorul a propovăduit că Iisus Hristos din Nazaret este Mielul lui Dumnezeu care va ridica păcatele lumii, a mărturisit dumnezeirea Lui atunci când L-a botezat în Iordan şi chema lumea la pocăinţă, la botezul pocăinţei care era o pregătire pentru botezul creştin. El îşi începea predica sa folosind aceste cuvinte:Pocăiţi-vă că s-a apropiat Împărăţia Cerurilor”, a spus Preafericirea Sa. 

De asemenea, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a vorbit, în cuvântul său, despre moartea mucenicească a Sfântului Ioan prin decapitare şi despre aflările cinstitului său Cap. 

„Sfântul Ioan Botezătorul a primit moarte ca un mucenic. Trupul său a fost îngropat de ucenicii săi fără să se ştie unde, iar capul său a fost îngropat în palatul Maheros care era şi închisoare. Această îngropare s-a făcut chiar de Irodiada, însă o femeie evlavioasă, soţia unui dregător numită Ioana a luat pe ascuns capul Sfântului Ioan şi l-a dus la Ierusalim. Această mutare de la Maherus la Ierusalim şi îngroparea lui la Ierusalim a fost consideratăprima aflare a capului Sf. Ioan Botezătorul. Mai târziu, doi călugări au luat capul Sf. Ioan Botezătorul şi l-au dus la Emesa, o cetate din Siria unde a stat mai mult timp, iar în anul 453 episcopul acelei cetăţi a expus capul Sf. Ioan Botezătorul pentru închinare în Biserică. Aceasta este numită a doua aflare a Capului Sf. Ioan Botezătorul şi împreună cu prima este serbată în ziua de 24 februarie a fiecărui an. Mai târziu acest cap cinstit al Sf. Ioan a fost dus la Constantinopol cu multă cinste, dar în timpul disputei iconoclaste a fost ascuns la hotarul dintre Imperiul Bizantin şi Armenia pentru a nu fi profanat, iar apoi pe la mijlocul sec. al IX-lea, în timpul Patriarhului Ignatie al Constantinopolului a fost readus la Constantinopol şi aceasta este considerată a treia aflare a Capului Sf. Ioan Botezătorul şi este prăznuită în fiecare an la 25 mai”, a mai precizat Părintele Patriarh. 

Sfântul Ioan Botezătorul – dascăl al rugăciunii neîncetate

Totodată, Patriarhul României a arătat că Sfântul Ioan Botezătorul este ocrotitor al monahilor şi al celor ce propovăduiesc dreptatea şi adevărul, dar mai ales este un dascăl al rugăciunii neîncetate şi al pocăinţei. 

„Sf. Ioan Botezătorul este socotit dascăl al pocăinţei, dar şi rugător pentru cei care s-au pocăit, dar nu au mai avut timp în viaţă să săvârşească faptele pocăinţei pentru că i-a surprins moartea. Sf. Ioan Botezătorul este şi un dascăl al rugăciunilor neîncetate, este dascăl al celor care vieţuiesc în pustie, departe de lume, este ocrotitor al monahilor, mai ales al sihaştrilor din pustie şi în acelaşi timp este ocrotitor al celor care în societate propovăduiesc dreptatea, adevărul şi împlinirea voii lui Dumnezeu în viaţa oamenilor”, a mai spus Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Române. 

Tăierea Capului Sfântului Ioan Botezătorul – zi de post 

În continuarea cuvântului Său, Părintele Patriarh a explicat de ce această zi este rânduită de Biserică drept zi de post. 

„Această sărbătoare este o zi de post. În cărţile noastre de slujbă se arată şi cum trebuie să postească în această zi credincioşii ortodocşi; pentru că Sf. Ioan Botezătorul a postit toată viaţa şi nu a folosit băuturi îmbătătoare niciodată şi pentru că uciderea lui a avut loc ca urmare a îmbuibării de carne şi de vin şi ca urmare a gândurilor de desfrânare, în această zi nu se mănâncă nimic care este produs prin vărsare de sânge, nici chiar peşte. Deci nici un fel de carne, nici chiar peşte nu se mănâncă în această zi, ci numai legume, fructe, toate pentru a ne aminti deodată că era un mare postitor şi de faptul că din lipsă de postire şi de înfrânare Irod Antipa a hotărât uciderea sa”, a spus Preafericirea Sa.

Sfântul Ioan Botezătorul este pentru noi o încurajare să împlinim voia lui Dumnezeu în lume, să propovăduim cu deosebit curaj Evanghelia Împărăţiei Cerurilor

„Sfântul Ioan Botezătorul a fost decapitat la vârsta de numai 32 de ani, deci a murit tânăr, dar în timpul copilăriei şi tinereţii sale a adunat multă lumină în Împărăţia Cerurilor, în sufletul său şi a arătat multă râvnă pentru Hristos şi multă smerenie. Deci, Sfântul Ioan Botezătorul este pentru noi o încurajare să împlinim voia lui Dumnezeu în lume, să propovăduim cu deosebit curaj Evanghelia Împărăţiei Cerurilor spre slava Preasfintei Treimi şi pentru a noastră mântuire”, a mai spus Patriarhul României. 

Biserica Ortodoxă a închinat Sfântului Ioan Botezătorul şase sărbători: Zămislirea lui – 23 septembrie; Naşterea – 24 iunie; Soborul lui – 7 ianuarie; Tăierea capului – 29 august; Prima şi a doua aflare a capului – 24 februarie; a treia aflare a capului său – 25 mai.

Sursa: basilica.ro