Sfântul Teofan Zăvorâtul: Despre Sfânta Împărtăşanie

Sfântul Teofan Zăvorâtul: 

Despre Sfânta Împărtăşanie

 

După cum Euharistia săvârşită de un drept nu aduce nici un folos celor ce se împărtăşesc cu nevrednicie, aşa şi Euharistia săvârşită de un păcătos nu lipseşte de folos pe cei ce se apropie cu inimă curată şi credincioasă – căci fiecare după faptele sale se va osândi ori se va îndrepta.

În ce chip Iuda, îndată ce a primit pâinea de la Domnul, a fost părăsit şi luat în stăpânire de satana, aşa şi toţi câţi Îl ispitesc pe Domnul şi se apropie cu nevrednicie de Sfânta Împărtăşanie sunt părăsiţi de El : că cel ce mănâncă şi bea cu nevrednicie, osândă îşi mănâncă şi îşi bea, după cum spune fericitul Pavel, nesocotind trupul Domnului. (1 Cor. 11, 29).

(Sfântul Teofan Zăvorâtul – Patericul Lavrei Sfântului Sava, Editura Egumeniţa, Galaţi, 2010, p. 203)

Sursa: http://www.doxologia.ro

%d blogeri au apreciat: