Arhivă

Post Tăguit cu ‘Sf. Nicodim Aghioritul’

Sf. Nicodim Aghioritul: Leapădă-te de orice voinţă a ta şi pune-o înaintea lui Dumnezeu

iulie 13th, 2018 Fără comentarii

Kóstas Nafpliótis: CE SPUNE SFÂNTUL NICODIM AGHIORITUL DESPRE CEI CARE RECURG LA METODE MAGICE (Terapii alternative) DE VINDECARE?

aprilie 1st, 2015 Fără comentarii

Kóstas Nafpliótis: CE SPUNE SFÂNTUL NICODIM AGHIORITUL DESPRE CEI CARE RECURG LA  METODE MAGICE (Terapii alternative) DE VINDECARE? 

 

sf-nicodim-aghioritul[1]

Două conferințe panortodoxe au definit ca ”magice” metodele așa-numitelor terapii alternative.Metodele terapeutice ”neortodoxe”, potrivit Asociației Medicilor din Atena, cunoscute la scară mai largă ca terapii alternative, readuc vraciul în societatea contemporană.

În ultimii ani, grupurile oculte și parareligioase folosesc ”metodele terapeutice neortodoxe” și alte tehnici oculte pentru a-și răspândi concepțiile prin intermediul ziarelor și periodicelor, prin emisiuni la radio și televiziune, furnizând produse prin corespondență, prin magazine de hrană sănătoasă, prin practici terapeutice ”religioase”, prin botanologie, homeopatie, psihoterapie etc. Cele mai multe dintre aceste metode și tehnici se bazează pe o viziune asupra lumii incompatibilă cu credința și viața ortodoxă și implică în procedeele lor misticismul oriental, magia și satanismul și concepțiile antihristice ale ”Noii Epoci”.

Citeşte mai departe…

Categories: ORTODOXIE Tags:

Pr. Gheorghe Anitulesei: Botezul ortodox se face în mod corect prin întreită afundare în apă

decembrie 26th, 2014 Fără comentarii

Pr. Gheorghe Anitulesei: Botezul ortodox se face în mod corect prin întreită afundare în apă

 

Sf. Nicodim Aghioritul: Despre necesitatea desei împărtăşiri cu Trupul Domnului

ianuarie 23rd, 2014 Fără comentarii

Despre necesitatea desei împărtăşiri cu Trupul Domnului

 

În cele ce urmează vă prezentăm un cuvânt al Sfântului Cuvios Nicodim Aghioritul referitor la Despre necesitatea desei împărtăşiri cu Trupul Domnului

Apoi, când Domnul a predat această taină ucenicilor Său, nu a dat-o ca un sfat, ca adică să mănânce Trupul Meu cine vrea şi să bea Sângele Meu cine vrea, aşa cum a zis că „cine vrea să vină după Mine” şi „dacă vrei să fii desăvârşit”, ci a zis poruncitor: „Luaţi, mâncaţi, acesta este Trupul Meu şi Beţi dintru acesta Toţi, acesta este Sângele Meu”; adică neapărat trebue să mâncaţi Trupul Meu şi neapărat trebue să beţi Sângele Meu.

Toţi binecredincioşii creştini sunt îndatoraţi să se împărtăşească des. Acest lucru îl poruncesc: 1) Stăpâneştile porunci ale Domnului nostru Iisus Hristos, 2) Faptele şi Canoanele Sfinţilor Apostoli şi ale Sfintelor Sinoade şi mărturiile locale ale Sfinţilor Părinţi, 3) Cuvintele, rânduiala şi sfinţita lucrare a Sfintei Liturghii şi 4) însăşi rânduiala Sfintei împărtăşiri.

1. Domnul nostru Iisus Hristos, înainte de a ne preda Taina Sfintei împărtăşiri, a zis: „Pâinea pe care Eu o dau este Trupul Meu, pe care Eu îl dau pentru viaţa lumii” (Ioan 6,51). ceea ce însemnează că dumnezeeasca împărtăşire este pentru credincioşi absolut trebuitoare pentru viaţa duhovnicească în Hristos. Si pentru ca viaţa duhovnicească în Hristos nu trebue să se împuţineze nici să înceteze, precum zice Apostolul: „Duhul să nu-l stingeţi” (I Tes. 5,19), ci să fie neîntreruptă, pentruca cei vii, după acelaşi Apostol, să nu mai trăiască viaţa lor trupească, ci viaţa lui Hristos, Care a murit şi a înviat pentru ei, este de trebuinţă ca să fie deasă şi întrebuinţarea Sfintei împărtăşiri. Citeşte mai departe…