Arhivă

Arhivă Autorului

SĂ NE RUGĂM ÎMPREUNĂ ÎN ZIUA A 40-A A POSTULUI MARE!

aprilie 19th, 2019 3 comentarii

SĂ NE RUGĂM ÎMPREUNĂ ÎN ZIUA A 40-A A POSTULUI MARE!

*

SEDELNE, glasul al 4-lea

Doi ucenici se trimit să aducă mânzul, precum s-a scris, pe care încălecând Hristos, va veni frumos să ia de la prunci dumnezeiască laudă. Deci alergăm cu osârdie să-L întâmpinăm şi noi, aducându-I stâlpări de virtuţi.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh
Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor, amin

Fecioară cu totul fără prihană, Maica lui Hristos Dumnezeu, sabie a trecut prin sufletul tău, cel întru tot sfânt, când ai văzut răstignit de bunăvoie pe Fiul şi Dumnezeul tău. Pe Care nu înceta rugându-L, binecuvântată, să ne dăruiască nouă iertare de greşeale în vremea postului. Citeşte mai departe…

Categories: Rugăciuni Tags:

19 aprilie/2 mai: Sfânta Cuvioasă Matrona din Moscova, Rusia

aprilie 18th, 2019 Fără comentarii

Sfânta Cuvioasă Matrona din Moscova, Rusia

(19 aprilie/2 mai)

Zid şi acoperământ erai în timpul vieţii tale, fericită maică, tuturor celor ce alergau la tine şi după moarte nu încetezi să mijloceşti înaintea lui Dumnezeu pentru cei ce cu credinţă vin la mormântul tău. Pentru aceasta, auzi-ne pe noi, păcătoşii, îndureraţi şi de multe necazuri fiind stăpâniţi şi nădăjduind toţi în ajutorul rugăciunilor tale, îţi cântăm: (…)

Bucură-te, cuvioasă maică Matrona, caldă rugătoare lui Dumnezeu pentru noi!

Aceasta se născu în familia unor ţărani săraci din satul Sebino, guberia Tula.  Încă de la început Dumnezeu dori să descopere pe vasul Său cel ales, căci în vremea afundării în apa Botezului, se văzu stâlp de tămâie cu bună mireasmă ridicându-se din cristelniţă. Văzând minunea, evlaviosul preot Vasile spuse tuturor celor prezenţi de sfinţenia acestui copil. Mai mult, pe pieptul pruncei se putea vedea o ridicătură în semnul crucii.

Întrucât din naştere fu lipsită de vedere, copiii adesea o batjocoreau, iar fetele mai mari o băteau cu urzică, pricină pentru care încă din copilărie se ferea de oameni, încetând să mai iasă din casă şi dăruindu-se rugăciunii şi cugetării la cele dumnezeieşti. Locuind în apropierea bisericii satului, mergea la toate slujbele, stând neclintită şi învăţând cu timpul toate cântările. Citeşte mai departe…

Categories: Pagini de Sinaxar Tags:

19 aprilie – Cuviosul Pafnutie, monahul care a salvat căsătoria clerului

aprilie 18th, 2019 Fără comentarii

19 aprilie – Cuviosul Pafnutie, monahul care a salvat căsătoria clerului

Pentru înţelegerea evenimentelor legate de titlul pe care l-am ales, şi care s-au petrecut la începutul secolului al IV-lea d.Hr., este nevoie de un scurt excurs istoric în ceea ce priveşte chestiunea hirotoniei şi a căsătoriei sau necăsătoriei. Este de la sine înţeles că la începuturile creştinismului tema căsătoriei sfinţitului cler, prin firea lucrurilor, nu putea fi abordată aşa cum a fost abordată mai târziu.

În Noul Testament şi apoi în vremurile apostolice, singurul care s-a referit la acest subiect a fost Apostolul Pavel. În capitolul 3 al Epistolei Întâi către Timotei, el aminteşte destul de pe larg datoriile şi trăsăturile distinctive ale celui ce “doreşte episcopie” (I Timotei 3, 1): mai cu seamă faptul că trebuie să fie “bărbat al unei singure femei” (I Timotei 3, 2), cu alte cuvinte, să se afle la prima căsătorie. De asemenea, şi pentru diaconi zice: „fiind bărbaţi ai unei singure femei” (I Timotei 3, 2). Dar şi în Epistola sa către Tit, în care îi porunceşte să rânduiască „preoţi prin cetăţi” (Tit 1, 5), iarăşi, alături de multe virtuţi pe care le consideră condiţii esenţiale pentru hirotonie, accentuează în principal faptul că trebuie să fie „«bărbat al unei singure femei” (Tit 1, 6).

Citeşte mai departe…

Categories: ORTODOXIE, Pagini de Sinaxar Tags:

SĂ NE RUGĂM ÎMPREUNĂ ÎN ZIUA A 39-A A POSTULUI MARE!

aprilie 18th, 2019 5 comentarii

SĂ NE RUGĂM ÎMPREUNĂ ÎN ZIUA A 39-A A POSTULUI MARE!SEDELNE, glasul al 5-lea

Însoţind gândirea şi fapta la cele de sus, să ne sârguim a trimite lui Hristos rugăciuni, ca să învieze mintea noastră cea îngropată, ca pe alt Lazăr, cu venirea lui cea înfricoşătoare; ca să-I aducem stâlpările dreptăţii şi să strigăm: Bine eşti cuvântat Cel ce vii.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh
Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor, amin

Vindecă degrab patimile sufletului meu, cele cu multe dureri, şi bolile trupului, şi îndreptează rătăcirea minţii mele, ceea ce eşti cu totul fără prihană, şi mă învredniceşte, Născătoare de Dumnezeu, să aduc rugăciuni curate Împăratului tuturor, întru liniştea gândului, şi să cer iertare de greşeale. Citeşte mai departe…

Categories: Rugăciuni Tags:

SFINȚII – FILM DOCUMENTAR DESPRE MUCENICIA PĂRINTILOR DE LA OPTINA († 1993)

aprilie 17th, 2019 Fără comentarii

Film documentar subtitrat în limba română Citeşte mai departe…

Categories: FILME, VIDEO Tags:

18 aprilie 1993… mucenicia părinţilor de la Optina

aprilie 17th, 2019 1 comentariu

18 aprilie 1993… mucenicia părinţilor de la Optina

În anul 1993, în noaptea de Pașți, mănăstirea Optina Îi aducea lui Hristos câțiva părinți, uciși de un satanist. Aceșți noi sfinți mucenici puteau fi frații nostri, prietenii noștri, cunoscuții noștri”.

În ziua de 18 aprilie 1993, în dimineața Învierii Domnului, după Sfânta Liturghie, călugării Trofin și Ferapont au primit binecuvântare tragă clopotele. Curtea era deja pustie, aproape toți pelerinii plecaseră. Acesta a fost momentul în care ucigașul, un satanist, i-a înjunghiat pe la spate pe cei doi monahi. În acele momente, ieromonahul Vasile se îndrepta către porțile care deschid drumul către schitul Optina, ca spovedească. Probabil, auzind bătăile clopotului s-au înterupt brusc, s-a îndreptat către clopotniță și, la scurtă vreme, a fost de asemenea înjunghiat pe la spate. Ucigașul a fugit apoi, aruncând mantaua soldățească cu acte străine și cuțitul făcut cu mâna sa, lung de 60 cm și pe care gravase numerele 666 și inscripțiasatana”. Cei trei călugări fuseseră uciși doar pentru faptul aleseseră Îl slujească pe Hristos, pe cale monahală

Categories: Pagini de Sinaxar Tags:

18 aprilie: Sfântul Mucenic Ioan din Ianina

aprilie 17th, 2019 Fără comentarii

ioan_din_ianina

Viața Sfântul Mucenic Ioan din Ianina

Patria acestui fericit Ioan era țara grecească, ce se numea Epir, adică cetatea Ianina, care odată era scaun al lui Pir, împăratul elinesc cel de demult. Părinţii lui Ioan erau creştini dreptcredincioşi, de care rămânând orfan în anii tinereţilor sale, a mers la Constantinopol, căutând ca din osteneala mâinilor sale să-şi aibă cele de trebuinţa vieţii. Şi şi-a câştigat în târg un loc, între alţi lucrători cu mâinile şi târgoveţi. Astfel, cu oarecare meşteşug al său şi cu neguţătorie se hrănea, având îndestulare de cele ce îi erau spre trebuinţă. Pentru că Dumnezeu îi sporea lucrurile lui, pentru viaţa lui cea îmbunătăţită, de vreme ce tânărul era înţelept, temându-se de Dumnezeu şi poruncile Lui păzindu-le. Şi era numit de constantinopolitani, Epirotul, de vreme ce era cu neamul de la Epir. Citeşte mai departe…
Categories: Fără categorie Tags:

18 aprilie: TROPARUL ŞI VIAŢA SF. IOAN, UCENICUL SF. GRIGORIE DECAPOLITUL (Gr, Ro, En)

aprilie 17th, 2019 Fără comentarii

 TROPARUL ŞI VIAŢA SF. IOAN, UCENICUL SF. GRIGORIE DECAPOLITUL

 18 aprilie

Latura Decapoliei altădată era împărţită în două. Cea aproape de Galileea, în Palestina, care se pomeneşte de Sfîntul Evanghelist Matei, zicînd: „După Dînsul au mers multe popoare din Galileea şi din cele zece cetăţi”; iar alta, cea mai de pe urmă, o mică latură în pămîntul Isauriei, care se numea tot Decapolia. Dintr-acea Decapolie a Isauriei a fost Cuviosul Grigorie, învăţătorul acestui Cuvios Ioan, a cărui pomenire se face acum.

Acest sfînt Ioan, din tinereţe lăsînd lumea şi iubind pe Hristos, a mers la cel mai sus pomenit învăţător Grigorie Decapolitul şi de dînsul a fost tuns în rînduiala monahicească. Apoi petrecea cu el, nevoindu-se în toate şi bineplăcînd lui Dumnezeu, a ajuns în atît de mare smerenie şi ascultare şi în aşa sîrguinţă spre tot lucrul bun, încît singur învăţătorul lui, Sfîntul Grigorie, se bucura de el şi slăvea pe Dumnezeu. Iar cînd răucredinciosul împărat Leon Armeanul, a înnoit eresul luptării de icoane şi a ridicat prigonire asupra Bisericii lui Hristos, în acea vreme acest cuvios Ioan a mers în Bizanţ, pe lîngă Sfîntul Grigorie învăţătorul său, împreună şi cu Sfîntul Iosif, scriitorul de cîntări.


Apoi umblînd prin cetate, întărea pe cei dreptcredincioşi ca să stea în dreptcredincioasa mărturisire. După aceea Iosif a fost trimis la Roma, la care n-a ajuns, pentru că a căzut în mîna ereticilor şi la Creta a fost ţinut în legături. Iar Cuviosul Grigorie Decapolitul, după trimiterea lui Iosif s-a mutat către Domnul. Dar Cuviosul Ioan, rămînînd în Bizanţ, se nevoia în ostenelile cele obişnuite, nu numai pentru a sa mîntuire, ci şi pentru a celorlalţi. Citeşte mai departe…

Categories: Cântările Ortodoxiei Tags:

17 aprilie: TROPARUL ŞI VIAŢA SF. SIMEON, EPISCOPUL PERSIDEI (Gr, Ro, En)

aprilie 16th, 2019 Fără comentarii

TROPARUL ŞI VIAŢA SF. SIMEON, EPISCOPUL PERSIDEI

17 APRILIE

Înmulţindu-se creştinii în Persia şi avînd biserici, episcopi, preoţi şi diaconii lor, s-au pornit spre mînie şi iuţime vrăjitorii cei ce-şi trăgeau seminţia lor din vrăjitorii cei mai de demult, care erau învăţători, povăţuitori şi apărători ai păgîneştii şi mincinoasei credinţe persane. S-au pornit împreună cu ei spre zavistie şi evreii, care sînt vrăjmaşii cei de-a pururea ai creştinilor, căci unindu-se cu vrăjitorii, au îndemnat pe Savorie, împăratul Persiei, să ridice prigonire asupra creştinilor. Dar mai întîi au clevetit pe Sfîntul Simeon, care era episcopul cetăţilor ce se numeau Salic şi Ctesifon, cum că acel episcop al creştinilor ar fi fost vrăjmaş al împărăţiei persane şi prieten al împăratului grecesc, şi că îl înştiinţează de toate cele ce se lucrează în Persia. Citeşte mai departe…

Categories: Cântările Ortodoxiei Tags:

17 aprilie: Sfântul Macarie Notara (+1805)

aprilie 16th, 2019 Fără comentarii

Sfântul Macarie Notará (+1805)

17 aprilie

141693_sfantul-macarie-corintului

Sfântul Macarie (după numele lumesc, Mihail) s-a născut în 1731 în Tríkala Corinthíei și provenea din familia importantă Notará. Tatăl său, Gheorgantás (sau Gheorghe), notabil al provinciei Corinthía, a dobândit  nouă copii din căsătoria sa cu virtuoasa Anastasia. De către Eustatie, dascălul din Kefallinía, a fost învățat primele litere la Mănăstirea Maicii Domnului. De mic și-a arătat înclinarea spre lucrările evlaviei și dragostea față de Biserică. Ca intendent al proprietăților imobiliare ale familiei, nu a fost unul foarte eficient, pentru că nu doar că nu reușea să strângă dările de la săteni, ci și-a împărțit și ceea ce avea săracilor. Tatăl său nu i-a îngăduit să devină monah la Mănăstirea Marii Peșteri, dar s-a dedat cu totul studiului dumnezeieștilor Scripturi și textelor patristice.

După moartea dascălului său, și-a luat obligația, fără plată, vreme de șase ani, de a-i învăța pe elevii din Corint. Acest lucru a stârnit uimirea și respectul concetățenilor săi, iar în 1764, la adormirea mitropolitului locului, întreg clerul și poporul din împrejurimi au cerut Patriarhiei Ecumenice să-l hirotonească Episcop al Corintului pe învățătorul Macarie. Sfântul a considerat împreună-glăsuirea clerului și poporului drept exprimarea voii lui Dumnezeu și a primit această cinste a arhieriei. La vremea hirotonirii sale a primit numele de Macarie. Citeşte mai departe…

Categories: Pagini de Sinaxar Tags: