23 mai 2014, RUSIA: Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Bulgare a oficiat un Te Deum la reședința Patriarhului Moscovei

La 23 mai 2014 Sanctitatea Sa Patriarhul Bulgariei Neofit, care a venit într-o vizită în hotarele Bisericii Ortodoxe Ruse, a vizitat reședințaSanctității Sale Patriarhul Moscovei şi al întregii Rusii Chiril la mănăstirea „Sfântul Daniil”.

Sanctitatea Sa Patriarhul Neofit este însoțit de o delegație în următoarea componență: mitropolitul de Vidin Dometian, mitropolitul de Loveci Gavriil, mitropolitul de Varna și Velikopreslavsk Ioan, mitropolitul de Ruse Naum, șeful Departamentului Sinodal pentru servicii divine arhimandritul Dionisie (Mișev), arhimandritul Feoctist (Dimitrov), reprezentantul Patriarhului Bulgariei pe lângă Patriarhul Moscovei şi al întregii Rusii, diaconul Ioan Petkov, șeful cancelariei Sanctității Sale Patriarhul Bulgariei Teodor Rusev Atanasov, șeful departamentului pentru relațiile cu societatea pe lângă  Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe a Bulgariei Alexandr Ivanov Karamihalev.

În reședința de la mănăstirea „Sfântul Daniil” Întâistătătorul Bisericii Bulgariei a fost salutat de Sanctitatea Sa Patriarhul Moscovei şi al întregii Rusii Chiril.

Sanctitatea Sa Patriarhul Neofit a oficiat  la biserica în cinstea tuturor sfinților ai Bisericii Ruse un Te Deum de mulțumire, în timpul căruia Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril s-a rugat în altar.

De asemenea, în timpul serviciului divin s-au rugat: mitropolitul de Volokolamsk Ilarion, preşedintele Departamentului pentru relaţii externe bisericeşti al Patriarhiei Moscovei; episcopul de Solnecinogorsk Serghie, şeful Secretariatului administrativ al Patriarhiei Moscovei; episcopul de Voskresensk Sava, prim-vicepreședinte al Direcției executive a Patriarhiei Moscovei; arhimandritul Alexii (Polikarpov), locţiitor la mănăstirea stavropighială „Sfântul Daniil”; protoiereul Vladimir Divakov, secretarul Patriarhului Moscovei şi al întregii Rusii pentru or. Moscova; protoiereul Nicolai Balașov, vicepreședintele Departamentului pentru relații externe bisericești; parohul metocului Bisericii Ortodoxe Ruse în Sofia arhimandritul Filip (Vasiltsev); arhimandritul Feoctist (Dimitrov), reprezentantul Patriarhului Bulgariei pe lângă Patriarhul Moscovei şi al întregii Rusii; secretarul DREB pentru relaţii interortodoxe protoiereul Igor Iakimciuk; ajutorul preşedintelui DREB protodiaconul Vladimir Nazarkin.

După terminarea serviciului divin Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril l-a salutat pe Sanctitatea Sa Patriarhul Neofit:

„Sanctitatea Voastră, iubite întru Domnul Confrate!

Hristos a Înviat!

Cu această excamație ce afirmă viața vă salut la Moscova – orașul care vă este  cunoscut și iubit de mult timp, orașul unde veți fi înconjurat de o dragoste reciprocă a moscoviților.

Nu doar în timpurile de demult, dar și după alegerea Dumneavoastră în tronul Patriarhal, ați avut ocazia să fiți la Moscova și Kiev – în două capitale importante ale Sfintei Rusii – în  fruntea delegației Bisericii Bulgare la solemnitățile cu ocazia aniversării a 1025 de ani de la Creștinarea strămoșilor noștri de către sfântul întocmai cu apostolii cneazul Vladimir. Participarea la această sărbătorire semnificativă și vizita actuală de pace a Sanctității Voastre Multiubite la Biserica Ortodoxă Rusă mărturisește despre faptul că relațiile de dragoste frățească, care ne unesc de mai bine de două mii de ani, sunt puternice și indistructibile ca și mai înainte.

Bisericile noastre din generație în generație transmit un dar fără de preț al unității duhovnicești, al interesului sincer al unui față de altul, al tendinței către comunicare și ajutor reciproc. Dragostea nu cade niciodată (1 Cor. 13:8) și manifestările ei sunt clar văzute în relațiile dintre cele două Biserici. Popoarele Sfintei Rusii prin convertirea lor la credința ortodoxă, la scrisul și cultura slavă, sunt datoare în mare parte clerului, învățătorilor și misionarilor din Biserica frățească a Bulgariei. La noi este venerat profund sfântul ierarh Ciprian, mitropolitul Kievului, al Moscovei și al întregii Rusii – marele fiu al poporului bulgar, care a împodobit prin sfințenia și trudele sale tronul Întâistătătorilor Bisericii Ruse. Nu doar în biserica istorică la Șipka, dar și în întreaga Bulgarie nu încetează rugăciunea pentru Țarul-Eliberator rus, pentru ostașii ruși, care și-au  sacrificat viața pentru eliberarea țării de la jugul otoman. Pelerinii din Biserica noastră doresc să meargă la relictele ortodoxe ale Bulgariei, iar credincioșii din Bulgaria preferă să se roage în bisericile și mănăstirile Rusiei. Precum Sanctitatea Voastră, tot așa și însoțitorii Dumneavoastră stimați –  Înaltpreasfințiții stăpâni Dometian, Gavriil și Ioan – și-au făcut studiile la Academia teologică de la Moscova și pe urmele Dumneavoastră vin studenții din Bulgaria la școlile teologice ale Bisericii Ruse. Este dificil chiar să enumeri toate aspectele colaborării noastre și îți vine să exclami împreună cu cântărețul de psalmi: Iată acum ce este bun și ce este frumos, decât numai a locui frații împreună! (Ps. 132:1).

În timpul vizitei  actuale cu toți împreună va trebui să participăm la solemnitățile desfășurate cu ocazia Zilelor scrisului și culturii slavone – o sărbătoare comună pentru noi toți, să ne rugăm împreună, să vizităm locurile sfinte, să comunicăm cu credincioșii. Sperăm că programul nu vă va obosi pe Sanctitatea Voastră și va lăsa în inima Dumneavoastră cele mai bune impresii, care vă vor ajuta și vă vor susține duhovnicește în trudele cotidiene de Prim sfințit ierarh.

Bine ați venit în hotarele Bisericii Ruse, Sanctitatea Voastră! Binecuvântat este cel ce vine întru numele Domnului!”

În cuvântul său de răspuns Întâistătătorul Bisericii Bulgariei a subliniat: „În zilele când Biserica continuă să trăiască cu vestea despre Hristos cel Înviat, bucuria mea devine și mai mare de la intrarea pe pământul binecuvântat al Rusiei pentru vizita mea pașnică în calitate de Întâistătător al Bisericii Ortodoxe Bulgare – Patriarh al Bulgariei. Îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru posibilitatea oferită mie ca să mărturisesc încă odată nu doar coparticiparea mea personală și apropierea de Conducerea Bisericii și păstoriții evlavioși ai acestei slăvite Biserici, dar și relațiile puternice duhovnicești și culturale ale popoarelor noastre frățești slave. Iată de ce din adâncul inimii mele astăzi voi exclama și eu împreună cu cântărețul de psalmi: Iată acum ce este bun și ce este frumos, decât numai a locui frații împreună! (Ps. 132:1). Căci astfel ne-a poruncit Domnul ca să avem binecuvântare și viața în veci.

Sanctitatea Sa Patriarhul Neofit și-a expus convingerea că vizita ce a început va fi o nouă contribuție la aprofundarea relațiilor multianuale de dragoste frățească dintre Bisericile Rusiei și Bulgariei și a mărturiei de obște în fața lumii despre Domnul cel Înviat.

„Noi trăim vremuri periculoase și suntem puși în fața diverselor provocări, din această cauză necesitatea devine tot mai mare în a avea unitate și coeziune de idei pentru soluționarea sarcinilor puse de contemporaneitate”, a constatat Sanctitatea Sa. „Păstoriții încredințați nouă de Domnul, dar și întreaga lume, mai mult ca niciodată, au nevoie de un cuvânt și de o povață curată și puternică din Evanghelie. Cu aceste gânduri și sentimente, cu pacea lui Dumnezeu în inimă și în suflet, am venit la voi, crezând că unde sunt doi sau trei adunați în numele Domnului, acolo este și Domnul în mijlocul lor (vezi Mt. 18:20). Pacea lui Dumnezeu și bucuria pentru Domnul cel Înviat să fie cu noi cu toți!”

Serviciul de comunicare DREB/Patriarchia.ru