O reală ameninţare pentru unitatea ortodoxă

2.10.2009

Întâlnirea din Cipru – o ameninţare

pentru unitatea ortodoxă

Este deja o convingere comună că întrunirea în Cipru a Comisiei Mixte Internaţionale pentru Dialog Teologic dintre ortodocşi şi romano-catolici, cu tema „Rolul episcopului Romei în comuniunea Bisericilor în primul mileniu”, constituie o ameninţare vizibilă pentru unitatea interioară a Bisericii Ortodoxe.

synod
Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Bulgare care a hotărât să nu-şi trimită reprezentanţi la Întrunirea Comisiei Mixte din Cipru

De-a lungul istoriei, Biserica a apărat unitatea ei interioară prin sistemul ei sinodal, atât în ceea ce priveşte temele dogmatice, cât şi în ceea ce priveşte cele canonice şi morale, aşa încât să salveze drumul soteriologic al credinciosului către nădejdea mântuirii lui în Hristos.

Acest lucru s-a realizat prin alegerea lui Matia, prin Sinodul Apostolic, prin Sinoadele Locale şi, în continuare, prin cele Ecumenice, iar astăzi prin Sinoadele Bisericilor Ortodoxe Locale, prin Conferinţele Panortodoxe şi prin Comisiile Interortodoxe Pregătitoare ale Sfântului şi Marelui Sinod al Bisericii Ortodoxe. Deja Bisericile Ortodoxe Locale au rezerve faţă de această întâlnire (din Cipru), iar cele care vor participa se vor contrazice deasupra aceleeaşi teme. Responsabilităţile Patriarhului nostru Ecumenic, Kir Bartolomeu, şi ale celorlalţi Întâistătători ortodocşi sunt mari pentru a salva unitatea interioară a Bisericii Ortodoxe.

Pentru a se salva unitatea ortodoxă, se impune să premeargă întâlnirii din Cipru o întâlnire interortodoxă pentru o hotărâre comună în ceea ce priveşte dialogul. Amânarea întâlnirii din Cipru până la o vreme se impune din următoarele motive:

1. Preşedintele Comisiei Ortodoxe de Dialog s-a ciocnit deja cu arhiereii ortodocşi care reprezintă Bisericile Ortodoxe Locale.

2. Tema Dialogului este în afara hotărârii comune a primei Conferinţe Panortodoxe din Rhodos, care defineşte cu claritate „studierea punctelor pozitive şi negative dintre cele două Biserici, în credinţă, în conducere şi în activitatea bisericească”.

3. Să se aplice hotărârea Comisiei Interortodoxe Pregătitoare care accentuează clar că: „Dialogului cu romano-catolicii trebuie să-i premeargă o dezbatere de soluţionare a  problemelor pe care le ridică uniaţia (greco-catolicismul) şi prozelitismul pe care îl încurajează şi îl exercită Biserica Romano-Catolică”.

4. În trecut, pentru a se apăra unitatea ortodoxă, a fost convocată a II-a Conferinţă Panortodoxă din Rhodos, pentru ca toate Bisericile Ortodoxe Locale să examineze în comun tema iniţierii Dialogului Teologic cu romano-catolicii.

Acelaşi lucru se impune şi astăzi, când întâlnirea din Cipru constituie o ameninţare vizibilă pentru unitatea Bisericii Ortodoxe.

NOTĂ: Mai multe informaţii despre hotărârile oficiale ale Bisericilor Ortodoxe asupra iniţierii Dialogului şi asupra temelor de dezbatere cu romano-catolicii, vezi în cartea lui Serafim Kikkoti, «Ενότητα και Μαρτυρία της Ορθοδόξου Εκκλησίας στο σύγχρονο κόσμο» („Unitate şi mărturie a  Biserii Ortodoxe în lumea contemporană”), Ed. Panagopoulos, Atena, 2005, pag.70-167.

(traducere din neogreacă: ierom. Fotie; sursa: romfea.gr)

Notă: Articolul este publicat cu acordul autorului.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.

%d blogeri au apreciat: