MITROPOLITUL AUGUSTIN DE FLORINA: …Lucru rar să vedeţi doi preoţi plini de iubire, doi episcopi plini de iubire…

Predica Mitropolitului Augustin de Florina la Duminica a 7 – a după Rusalii (fragment)

… – Soția mea nu mă înţelege, zice bărbatul, nu găsesc înţelegere… Un mare basm și aceasta. Aici nu a găsit înţelegere Hristos. Ce zice astăzi Evanghelia? A dat lumină orbilor, a scos demonul şi surdomutul a vorbit şi în timp ce oamenii Îl slăveau pe Dumnezeu, fariseii Îl numeau  arhi-diavol, căpetenia diavolilor: „cu domnul demonilor”, zice, „scoate pe demoni” (Matei 9, 34).

Una singură este calea cea binecuvântată care duce la iubire şi la bună înţelegere; aceasta, pe care a trasat-o Sfântul Duh prin cuvintele „Datori suntem noi cei tari să purtăm slăbiciunile celor neputincioşi”. Astfel, iubiţii mei, ajungem la realizarea marii aspiraţii. Şi marea aspiraţie este buna înţelegere; pentru că spre aceasta duce cuvântul acesta, la un scop înalt care se numeşte bună înţelegere, concordie sau armonie.

Dar pe cât de înalt bun este buna înţelegere, pe atât este de rar. Mai uşor este să găseşti diamante decât să găseşti bună înţelegere în lume. Rar lucru să găseşti o familie plină de iubire, părinţi legaţi de copii. Rar lucru să găseşti un sat plin de iubire – întrebaţi-mă pe mine care am cutreierat mii de sate din Elada. Rar lucru să găseşti un oraş plin de iubire, un neam plin de iubire. În trei mii de ani, de când există neamul nostru, doar de patru – cinci ori s-a aflat unit, ne-am răbdat cu toții unul pe altul şi atunci a ajuns până la stelele cerului. De cele mai multe ori am fost despărţiţi, dezbinaţi şi am ajuns până în tartarul iadului. Mare lucru este buna înţelegere, concordia, armonia.

Şi nu numai în societate, dar şi în biserică, fraţii mei – nu am urcat aici să vă spun minciuni. Lucru rar să vedeţi o parohie plină de iubire; lucru rar să vedeţi doi preoţi plini de iubire, doi episcopi plini de iubire, doi predicatori plini de iubire; lucru rar să vedeţi două asociaţii – asociaţii religioase, vă rog – pline de iubire. 

* * *

Dar de ce nu există bună înţelegere? De ce o asemenea discordie? Care este cauza? Cauza este egoismul omenesc, cauza este faptul că lipseşte iubirea, şi cauza pentru care lipseşte iubirea este că am încetat să credem în Hristos. Dacă am fi crezut, dacă am fi deschis urechiuşele noastre, ca să-L ascultăm, Acela ne-ar fi spus „Iubiţi-vă unii pe alţii” (Ioan 13, 34 ş.a.) şi „Să ne iubim unii pe alţii, ca într-un gând să mărturisim” (Dumnezeiasca Liturghie).

Dogma lui Hristos este buna înţelegere; dogma satanei este discordia, „dezbină şi împărăţeşte”. Cândva eram în bună înţelegere. După aceea ne-am dezbinat; ne-am dezbinat politic în partide, „trei eleni – patru căpitani”; ne-am dezbinat şi religios în uniuni şi asociaţii, în nou-calendarişti şi vechi-calendarişti…

Şi „în furtună lupii se bucură”; pătrund în stâna care se numeşte Elada. Cei mai răi lupi sunt ereticii, de exemplu iehoviştii. Şi în timp ce noi ne-am dezbinat, aceştia uniţi îşi fac treaba. Dacă noi am fi fost uniţi, i-am fi respins.

Vă avertizez, iubiţii mei: în numele lui Iisus Nazarineanul, toţi creştinii ortodocşi să fim pregătiţi să respingem pericolul acesta. Când Biserica ne cheamă, să fim pregătiţi să ducem lupta chiar și pe trotuare. Să dăm o lecţie statului masonic că nu este posibil ca ereticii să acţioneze nederanjaţi ereticii în patria noastră ortodoxă.

(fragment din predica Mitropolitului Augustin de Florina la Duminica a 7 – a după Rusalii)

Sursa: Mitropolitul Augustin de Florina, „KIRIAKODROMION AUGUSTINIAN” (92 predici la duminici ale Mitropolitului Augustin de Florina)