Sf. Ioan Gură de Aur: Roadele Postului

Roadele Postului

Cineva nu trebuie să se teamă de post, ci să se teamă de viaţa cea desfătata, de lăcomie şi de îmbuibare, îndoparea şi îmbuibarea au zguduit cetatea Ninivei şi au dus-o aproape de pieire. Postul însă iarăşi a întărit cetatea. Cu postul a intrat Daniil în groapa leilor, umblând printre fiarele acelea grozave ca printre nişte oi. Cu postul au intrat cei trei tineri în cuptorul cel înfocat din Babilon, mult timp petrecând în flacără. Iată roadele cele mărite ale postului!

Dar vei zice, poate: postul slăbeşte trupul. Dar ascultă ce învaţă Sfânta Scriptură: „Chiar dacă omul nostru cel din afară se trece, cel dinlăuntru însă se înnoieşte din zi în zi” (II Cor. 4, 16).

Afară de aceasta, dacă vei cumpăni lucrul mai cu de-amănuntul, vei afla că postul este chiar folositor sănătăţii, întreabă pe doctori, şi ei cumpătarea şi înfrânarea o vor numi mama a sănătăţii, pe când din îmbuibare şi din viaţa cea desfătata provin mii de boli. Acestea sunt nişte lucruri otrăvite, care ies dintr-un izvor otrăvit, şi vatămă atât sănătatea trupului, cât şi a sufletului.

Aşadar, să nu ne înfricoşam de post, care ne liberează de nenumărate răutăţi.

Sfântul Ioan Gură de Aur Omiliile la Postul Mare (Versiune româneasca îmbunătăţită pornind de la ediţia tradusă şi îngrijită de Episcopul Roman Melchisedec -1893) Colectia COMORILE PUSTIEI, apărută cu binecuvântarea  IPS  NICOLAE Mitropolitul Banatului, Editura Anastasia 1997.

Sursa: basilica.ro

%d blogeri au apreciat: