Sfântul Vasile Cel Mare: Postul urcă folosul la suflet

Postul urcă folosul la suflet 

01

„Sunaţi din trâmbiţă în ziua cea binevestită a Domnului”(Ps. 80, 4.) Poruncă profetică sunt cuvintele aces­tea! Dar citirile din Sfânta Scriptură, pe care le-am citit astăzi, sunt mai puternice decât sunetul trâmbiţei şi mai lămurite decât orice instrument muzical. Ne ves­tesc sărbătoarea premergătoare acestor zile.

Am cunoscut harul posturilor prin proorocul Isaia. Isaia a lepădat postul iudaic şi ne-a arătat adevăratul post, spunând: Nu postiţi în judecăţi şi în certuri… ci dezleagă toată legătura nedreptăţii” (Is. 58, 4, 6.); iar Domnul a zis: „Nu Fiţi trişti… ci spălă-ţi fata ta şi unge-ţi capul tău”( Matei 6, 16-17).

Să fim deci cuprinşi de nişte simţăminte ca aces­tea, aşa cum am şi fost învăţaţi! Să nu ne mâhnim de zilele ce se apropie! Să fim veseli în ele, aşa cum se cuvine sfinţilor. Cel trist nu primeşte cunună, iar cel care suspină nu biruie. Nu te întrista când ţi se poartă de grijă! E o nebunie să nu te bucuri de sănătatea sufletului şi să te mâhneşti de schimbarea mâncăruri­lor, lăsând să se înţeleagă că-ţi face mai multă bucurie plăcerea stomacului decât purtarea de grijă a sufletu­lui. Săturarea mărgineşte plăcerea numai la pântece; postul, însă, urcă folosul la suflet. Bucură-te, că ti s-a dat de Doctor un leac ce ucide păcatul. După cum viermii, care se înmulţesc în pântecele copiilor, sunt distruşi cu doctorii foarte amare, tot aşa şi postul, vrednic cu adevărat de acest nume, când pătrunde în suflet, omoară păcatul ascuns în adânc.

Sf. Vasile Cel Mare, Despre post, Ed. IMBOR, Buc., 2009, p. 5.

Sursa: basilica.ro

%d blogeri au apreciat: