Arhivă

Post Tăguit cu ‘Sfântul Paisie Velicikovski’

15 noiembrie: VIAŢA, NEVOINŢELE ȘI ÎNVĂȚĂTURILE CUVIOSULUI PAISIE DE LA NEAMŢ

noiembrie 14th, 2020 2 comentarii

Sf. Cuvios Paisie de la Neamţ


(15 Noiembrie)

VIAŢA ŞI NEVOINŢELE

Citiţi şi:

Vestea cea bună de mântuire a lumii prin activitatea Fiului lui Dumnezeu întrupat s-a răspândit si în ţinuturile balcano-dunărene încă din primele trei secole în urma propovăduirii Sfântului Apostol Andrei.

Pe lângă evidenţa unor factori istorici, a textelor literare sau a descoperirilor arheologice, o mărturie a profunzimii, a purităţii şi a tăriei apostolice a creştinismului românesc o constituie însăşi dăinuirea lui bimilenară, tendinţa de unitate cuprinzătoare şi forţa de atracţie duhovnicească pe care o exercită şi astăzi.

Sub influenţa misiunii ortodoxe din Sciţia Mică, lucrarea evanghelică a ajuns curând în estul Munteniei, în sudul Moldovei şi în alte puncte. Pilde de credinţă şi de vieţuire creştină – asemenea aceleia a Sfântului Mucenic Sava (+ 12 aprilie 372) – se întâlnesc în atâtea alte locuri şi în epocile următoare. Citeşte mai departe…

15 noiembrie: SFÂNTUL CUVIOS PAISIE VELICIKOVSKI DE LA NEAMŢ

noiembrie 14th, 2020 Fără comentarii

SFÂNTUL CUVIOS PAISIE VELICIKOVSKI DE LA NEAMŢ 

 15 noiembrie

Cuviosul părinte Paisie Velicikovski se născu la 21 decembrie 1722 la Poltava, în Ucraina, tatăl său fiind preot la catedrala oraşului. Avu 11 fraţi şi primi o educaţie religioasă aleasă. Cu o fire blândă şi liniştită, copilul Petre, căci acesta era numele său de botez, avea o „sete de nezdruncinat pentru lectură şi rugăciune”, citind încă de atunci Sfânta Scriptură, Vieţile Sfinţilor, scrierile Sfinţilor Ioan Gură de Aur, Efrem Sirul şi Dorotei, şi căutând să se roage în tăcere, departe de toţi.

Citeşte mai departe…

Arhim. Mihail Daniliuc: Sfântul Paisie Velicicovschi, adevăratul luminător al secolului „luminilor”

noiembrie 16th, 2013 Fără comentarii

Sfântul Paisie Velicicovschi, adevăratul luminător al secolului „luminilor”

arhim. Mihail Daniliuc
 
 

În secolul „luminilor”, Paisie Velicicovski a aprins la poalele Carpaţilor un alt gen de „lumini”: ale Ortodoxiei, ale tradiţiei patristice şi bizantine transformată în lucrarea vie asupra oamenilor. Deşi nu a săvârșit vindecări miraculoase, Sfântul Paisie a pus începutul unei minunate tămăduiri a lumii, pentru care s-a străduit să pregătească o autentică farmacie duhovnicească.

 

Postul Crăciunului debutează cu o sărbătoare foarte importantă pentru monahismul românesc și nu numai. Pe 15 noiembrie îl proslăvim pe Sfântul Cuvios Paisie de la Neamț, care deși nu a fost român, a iubit Ortodoxia românească, găsindu-o prielnică râvnei și setei sale de sfințenie.

Renumele de care se bucură astăzi Stareţului Paisie de la Neamţ este o consecinţă a tăriei monahismului românesc în secolul al XVIII-lea, marcat și de o semnificativă emigraţie monahală ruso-ucraineană care s-a produs în urma reformelor lui Petru cel Mare în Rusia şi a persecuţiilor uniate în Ucraina rămasă sub stăpânirea poloneză. Un reprezentat de seamă a acestei pribegii de la începutul secolului al XVIII-lea a fost stareţul Vasile de la Poiana Mărului, care, părăsind munţii Moşenski, unde se călugărise, a venit în Ţara Românească, foarte probabil pe vremea lui Constantin Brâncoveanu şi a Mitropolitului Antim Ivireanu, deci în perioada apogeului vieţii bisericeşti şi culturale a Ţării Româneşti. Citeşte mai departe…

Sf. Cuvios Paisie Velicikovski: Postește până la capăt!

noiembrie 15th, 2013 Fără comentarii

Postește până la capăt!

 

Unii postesc un timp anumit, iar apoi se dedau la mâncăruri plăcute, căci mulţi încep postul şi alte nevoinţe grele peste puterile lor, iar apoi slăbesc din cauza necumpătării şi încep să caute mâncăruri gustoase şi odihnă pentru întărirea trupului.

A proceda astfel înseamnă să creezi ceva, iar apoi să distrugi, întrucât trupul din cauza lipsurilor din vremea postului este împins către plăceri şi mângâieri, iar plăcerile stârnesc patimi.

(Sfântul Cuvios Paisie Velicikovski, Crinii țarinii, Editura Bisericii Ortodoxe din Moldova, Orhei, 1995, pp. 13-14)

Sursa: http://www.doxologia.ro

Predica Părintelui Cleopa la Cuviosul Paisie de la Neamţ

noiembrie 14th, 2013 Fără comentarii

Predica Părintelui Cleopa la Cuviosul Paisie de la Neamţ

 

 

Sfinţilor care sunt pe pământul Lui, minunată a făcut Domnul toată voia întru dânşii (Psalm 15, 3)

Iubiţi credincioşi,

Astăzi, la 15 noiembrie, se face pomenirea cea de peste an a Sfântului Preacuviosului Părintelui nostru Paisie, mare stareţ al Mânăstirii Neamţ.

Sfântul Paisie de la Neamţ s-a născut în oraşul Poltava din Ucraina, la 21 decembrie, 1722, în familia unui preot evlavios, fiind al unsprezecelea copil. Din botez a primit numele de Petru. Apoi, murind tatăl său, mama l-a dat la şcoală, mai întâi în Poltava, apoi la Academia teologică din Kiev, întemeiată de mitropolitul mol­dovean Petru Movilă. Dar sufletul său dorea o viaţă duhovnicească mai înaltă.

După patru ani de şcoală intră în viaţa monahală, ducându-se la o mănăstire din apropiere. Aici este făcut rasofor sub numele de Platon. Negăsind linişte şi pace în mănăstirile din Ucraina, în anul 1745 vine în Moldova şi apoi în Ţara Românească, unde viaţa isihastă monahală era în floare, sub povăţuirea Cuviosului Vasile de la Poiana Mărului. Citeşte mai departe…

Pr. Dr. Dorin Octavian Picioruș: Predică la pomenirea Sfântului Preacuvios Paisie Velicikovski [15 noiembrie 2012]

noiembrie 15th, 2012 Fără comentarii

 

Predică la pomenirea Sfântului Preacuvios Paisie Velicikovski

 

Iubiții mei,

ceea ce m-a tulburat, m-a pus pe gânduri…și, în același timp, m-a făcut să fiu foarte recunoscător, a fost căutarea de-o viață a Sfântului Paisie de a avea…un Părinte duhovnicesc.

căutat…a dorit unul…s-a zbătut pentru a-l găsi…și nu a găsit niciunul toată viața…

Și m-a tulburat penuria de Părinți duhovnicești din vremea lui…pentru că eu tocmai citeam aceste lucruri…când aveam unul, pe Dumnezeiescul Ilie văzătorul de Dumnezeu…pentru care nu m-am zbătut mai deloc.

Și mi-am pus problema, la modul dureros/ înspăimântat: ce aș fi făcut…dacă eram în situația lui?

Problematizam asta pe la vârsta de 20 de ani…

Ce m-aș fi făcut dacă, de foarte devreme, nu m-aș fi bucurat de harul și de vederea lui Dumnezeu? Citeşte mai departe…

Copilăria şi adolescenţa Sfântului Paisie de la Neamţ

noiembrie 17th, 2011 Fără comentarii

Copilăria şi adolescenţa Sfântului Paisie de la Neamţ

 

Aşa îşi începea Isaac Dascălul cuvântul de îngropare, într-o zi de sâmbătă, 15 noiembrie 1794, zi în care ucenicii călugări, mirenii şi întreaga lume ortodoxă se despărţeau de stareţul Paisie de la Neamţ. La peste două veacuri de la această scenă, stareţul Paisie reprezintă încă un reper în Ortodoxie, un model al desăvârşirii umane şi un paradox pentru cărturari. Moştenirea transmisă ucenicilor săi şi lumii întregi îmbrăţişează deopotrivă „toate lucrurile acestea din lumea aceasta“, căci ea se adresează inimii, prin practica de rugăciune isihastă, minţii prin numeroasele manuscrise, precum şi întregii firi omeneşti prin bucuria de viaţă cuprinsă în învăţătura sa.

Poltava. Început de drum

Pelerinajul pământesc al stareţului Paisie a început în 21 decembrie 1722, la Poltava, în Ucraina. Punct al rivalităţii politice dintre Rusia şi Polonia, Ucraina îşi hrănea de veacuri cu sânge visul de existenţă suverană. Strivită însă între două lumi gigantice, ORTODOXIA ŢARISTĂ şi CATOLICISMUL POLON, ea avea să devină parte când a Uniunii Polono-Lituaniene, când a Imperiului Rus, mult timp fără putinţa de a-şi găsi un drum propriu. Citeşte mai departe…

SLUJBA CUVIOSULUI PAISIE DE LA NEAMŢ (15 NOV.)

noiembrie 14th, 2011 Fără comentarii

Sf. Cuvios Paisie de la Neamţ

(15 Noiembrie)

SLUJBA SFÂNTULUI PAISIE DE LA NEAMŢ

VECERNIA MICĂ

La Doamne, strigat-am…, Stihirile pe 4, glas 8

Podobie: O, preaslăvită minune…

Sfinte Părinte Paisie, lauda sihaştrilor şi podoaba cuvioşilor, tu, din pântecele maicii tale, ai ales să urmezi lui Hristos, Căruia te-ai făcut ucenic credincios şi neadormit rugător. Citeşte mai departe…