Arhivă

Arhivă pentru ‘στην ελληνική γλώσσα’ Categoria

17 mai: Pomenirea sfinţilor apostoli Andronic şi Iunia (Viaţa, Canonul)

mai 16th, 2020 Fără comentarii

 Pomenirea sfinţilor apostoli Andronic şi Iunia

17 mai

Acest apostol al Domnului, ca şi cum ar fi fost cu aripi a înconjurat toată Iumea, smulgând toată înşelăciunea nebuniei idoleşti din rădăcină, şi propovăduind pe Hristos. El a avut dimpreună următoare lui pe mult-minunata Iunia, care era moartă pentru lume, şi vieţuia numai pentru Hristos Mântuitorul.

Şi trăgând spre dumnezeiasca cunoştinţă pe mulţi, au stricat capişti idoleşti şi au zidit dumnezeieşti biserici în toate părţile; şi gonind duhuri necurate de la oameni şi tămăduind boli fără de leac, şi-au plinit şi ei ca nişte oameni obşteasca datorie a firii, şi prin moarte s-au mutat la viaţa cea veşnică. De aceştia pomeneşte şi marele apostol Pavel, în Epistola către Romani (XVI, 7), zicând: „Spuneţi închinăciune lui Andronic şi Iuniei, rudelor mele şi soţilor mei în robie, care sunt vestiţi între apostoli, care şi mai înainte de mine au fost în Hristos”. Citeşte mai departe…

30 aprilie: SFÂNTUL APOSTOL IACOB (Viaţa, Canonul)

aprilie 29th, 2020 2 comentarii

SFÂNTUL APOSTOL IACOB

30 aprilie

***

Sfîntul Apostol Iacob a fost fiul lui Zevedeu şi fratele Sfîntului Evanghelist Ioan, Cuvîntătorul de Dumnezeu. Şi era unul din cei doisprezece apostoli, care, împreună cu fratele său, lăsîndu-şi corabia, pe tatăl său şi mreaja sa, a mers după Iisus la chemarea Lui cea dumnezeiască şi Îi urma pretutindeni, luînd aminte la învăţăturile ce ieşeau din Preacurata Lui gură şi vedea minunile ce se făceau de El. Pe aceşti doi fraţi apostoli i-a iubit Domnul atît de mult, încît unuia dintre ei i-a dat pieptul Său spre rezemare, iar acestuia i-a făgăduit paharul Său, pe care l-a băut pe Cruce. Însă şi ei au iubit atît de mult pe Domnul lor şi atîta rîvnă au arătat după El, încît au voit să pogoare foc din cer, asupra celor ce nu credeau în Hristos, ca să-i piardă. Şi ar fi făcut aceasta, dacă nu i-ar fi oprit îndelungrăbdătorul Hristos.

Pe aceşti amîndoi fraţi, Iacob şi Ioan şi pe Sfîntul Apostol Petru nicidecum nu-i lăsa Domnul fără să le spună ceva; şi mai ales le descoperea lor mai mult decît celorlalţi, dumnezeieştile Lui taine, precum pe Tabor, cînd, vrînd să-Şi arate slava dumnezeirii Sale, a luat pe Petru, pe Iacob şi pe Ioan. Iar după patima cea de bunăvoie şi după Învierea şi Înălţarea Domnului nostru şi după primirea Sfîntului Duh, Sfîntul Apostol Iacob s-a dus în Spania şi în alte părţi, propovăduind Cuvîntul lui Dumnezeu şi s-a întors iarăşi în Ierusalim. Şi a fost iudeilor înfricoşător ca un tunet, pentru că, neîndoindu-se, învăţa cu toată îndrăzneala despre Iisus Hristos, cum că El este adevăratul Mesia, Mîntuitorul lumii. Şi biruia pe farisei şi pe învăţătorii Legii din dumnezeieştile Scripturi, mustrînd şi ocărînd împietrirea inimii şi necredinţa acelora. Iar ei, neputînd să stea împotriva cuvintelor lui cele nebiruite, a momit cu aur contra lui pe un oarecare filozof vrăjitor, anume Ermoghen, ca să aibă înfruntare cu Iacob şi să-i ruşineze învăţătura lui. Citeşte mai departe…

21 februarie: SFÂNTUL IERARH EUSTATIE (Viaţa, Canonul)

februarie 20th, 2020 Fără comentarii

TROPARUL ŞI VIAŢA SF. EVSTATIE  

Filogonie, arhiepiscopul Antiohiei, murind, a luat după dînsul scaunul acest fericit Evstatie, bărbat cu adevărat vrednic de o dregătorie ca aceasta, ca unul ce era vestit, cu viaţă sfîntă, cu înţelepciune şi cu mare rîvnă pentru dreapta credinţă, care a şi fost arătată la întîiul Sinod de la Niceea, al Sfinţilor Părinţi, pe vremea împărăţiei lui Constantin cel Mare. Nevoindu-se cu Sfinţii Părinţi asupra lui Arie, a vădit eretica părere hulitoare a aceluia care zicea că Fiul lui Dumnezeu este făptură, iar nu făcător, străin de părinteasca cinste şi putere. Deci, Sfîntul Eustatie ruşinînd şi dînd blestemului acel hulitor eres şi mărturisind pe Fiul că este de o fiinţă cu Tatăl, a pornit pe eretici spre zavistie, dar mai ales pe Eusebie al Nicomidiei şi pe Teognie al Niceei.

După moartea marelui Constantin, luînd împărăţia Constandie, fiul său, a luat şi eresul lui Arie şi, foarte mult apărîndu-l, a dat putere arienilor ca să izgonească şi să facă rău Bisericii dreptcredincioşilor; întărind erezia cu acea fără de lege şi nedreaptă stăpînire.

Atunci, Eusebie al Nicomidiei, cel mai sus pomenit, după izgonirea Sfîntului Pavel Mărturisitorul, patriarhul Constantinopolului, mergînd la Ierusalim cu Teognie al Niceei, a intrat în Antiohia şi acolo, adunînd sinod nedrept asupra arhiereului lui Hristos, Eustatie, l-a scos din scaun şi din cinste l-a lepădat, scornind asupra lui pricini nedrepte. Pe de o parte ziceau că n-ar crede drept, ci eretice, ca şi Sauelie; iar pe de alta, cum că ar petrece în necurăţie. Citeşte mai departe…

APELUL UNUI EPISCOP UCRAINEAN CĂTRE ORGANIZAȚIA NAȚIUNILOR UNITE ȘI CĂTRE UNIUNEA EUROPEANĂ (VIDEO, EN, Update RO)

februarie 18th, 2019 1 comentariu

Un apel către Organizația Națiunilor Unite şi către Uniunea Europeană a făcut printr-un mesaj video, Şeful Reprezentanței Bisericii Ortodoxe a Ucrainei – Patriarhia Moscovei pe lângă Organismele Legislative Europene, Episcopul Victor.

„Credincioşii ortodocşi din Ucraina sunt prinşi ȋn jocurile politice ale persoanelor de stat, fapt care a dus la nenumărate conflicte pe motive religioase”- declară ȋn mesajul său Episcopul Victor.

Episcopul mai subliniază: „Din partea credincioşilor Bisericii Ortodoxe din Ucraina adresez un apel către toți reprezentanții interesați ai organismelor internaționale. Biserica noastră este cea mai mare din Ucraina, cu peste 12.000 de biserici. Bisericile şi mănăstirile noastre sunt vizitate de milioane de cetățeni ai Ucrainei, care ȋşi iubesc țara şi se roagă zilnic pentru ȋncetarea războiului şi instaurarea păcii ȋn patria lor.”

„Astăzi, ȋnsă, bisericile noastre sunt ocupate cu forța, credincioşii sunt bătuți, iar demnitarii guvernamentali ȋi obligă pe clerici, folosindu-se de metoda intimidării și amenințării, să treacă la noua Biserică, care este sprijinită de către Preşedintele Ucrainei, Petru Poroşenko” – adaugă Episcopul Victor.

Puteți urmări mesajul Preasfinției Sale ȋn limba engleză (cu traducere ȋn limba română): 

Traducere: http://acvila30.ro/ ; sursa: romfea.gr

Copyright
Această traducere ne aparţine şi este protejată de Legea Drepturilor de Autor, legea nr. 8/1996. Ea poate fi citată parţial [fragmentar] pe alte bloguri sau site-uri cu precizarea sursei sau link către pagina de unde provine [ http://acvila30.ro ], dar nu poate fi preluată de mass-media fără un acord scris.
Nu aveţi voie să copiaţi această traducere fără voia sau ştirea http://acvila30.ro.
Dacă aveţi nevoie sau vreţi să folosiţi în scopuri proprii această traducere, vă rugăm să ne contactaţi şi vom stabili atunci condiţiile.

Legături:  Citeşte mai departe…

MITROPOLITUL IRINEU DE BAȘKA (Patriarhia Serbiei): „ACȚIUNILE FANARULUI (Patriarhiei Ecumenice) SUNT CEA MAI MARE GREȘEALĂ DIN ISTORIA SA!”

decembrie 1st, 2018 3 comentarii

* * *

Episcopul Irineu de Bașka din Biserica Ortodoxă Sârbă a acordat un interviu în cadrul unui program al postului ,,Soiuz”.

Episcopul Irineu, în interviul său, s-a declarat convins că acțiunile Patriarhiei Ecumenice în Ucraina vatămă Ortodoxia Universală.

,,Este foarte trist faptul că însuși Patriarhul Ecumenic și Patriarhia Ecumenică în ansamblul ei, au făcut, după părerea mea, și după părerea majorității teologilor și ierarhilor noștri, cea mai mare greșeală din istoria Tronului Ecumenic”, a menționat printre altele ierarhul Bisericii Serbiei.

În alt punct, Episcopul de Bașka a subliniat că Patriarhul Ecumenic a pătruns anticanonic în jurisdicția unei Biserici Autonome deja existente.

De asemenea, a subliniat că tratativele pentru Tomos au fost duse în Fanar de către politicieni, oameni lumești, în timp ce poziția Bisericii Ortodoxe Ucrainene a fost ignorată cu desăvârșire.

Episcopul de Bașka a declarat că, în Ierarhia Bisericii Serbiei, toți ierarhii au fost împotriva hotărârii Patriarhiei Ecumenice, subliniind că ,,nu a fost niciun vot pentru”. Citeşte mai departe…

PARACLISUL SFÂNTULUI NICOLAE (VIDEO, greek)

decembrie 5th, 2016 Fără comentarii

Παρακλητικός κανών Αγίου Νικολάου 

 

PATRIARHIA GEORGIEI: INSISTĂM ÎN REFUZUL NOSTRU, IAR MOTIVELE SUNT DE ORDIN DOGMATIC!

iunie 23rd, 2016 Fără comentarii

UPDATE CU TRADUCEREA, 22: 16.

gero

Citeşte mai departe…

MITROPOLITUL ILARION DE VOLOKOLAMSK: ESTE MAI BINE CA SINODUL SĂ SE AMÂNE DECÂT SĂ FIE TRECUTE HOTĂRÂRILE ÎN GRABĂ! (Update cu traducerea)

iunie 13th, 2016 Fără comentarii

Kosovo nr. 2: IN UCRAINA ZECI DE PREOTI ORTODOCSI SUNT AMENINTATI CU MOARTEA. 77 DE BISERICI SI MANASTIRI AU FOST DISTRUSE, IAR 19 BISERICI SECHESTRATE (PHOTO & VIDEO) (gr & ro)

mai 23rd, 2015 1 comentariu

Update cu traducerea – 14: 52

21 Μαΐ 2015

Κόσοβο Νο2: Δεκάδες ορθόδοξοι ιερείς απειλούνται με θάνατο στην Ουκρανία, 77 ναοί και μονές καταστράφηκαν, 19 ναοί κατασχέθηκαν….

Cafyfyyfgiy

Ο ΠΟΡΟΣΕΝΚΟ ΣΤΟ BBC: EIΜΑΣΤΕ ΣΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΠΟΛΕΜΟ ΜΕ ΤΗ ΡΩΣΙΑ

Δεκάδες ιερείς της Ορθόδοξης Εκκλησίας της Ουκρανίας δικαιοδοσίας Πατριαρχείου Μόσχας (UOC MP) της μόνης κανονικής Ορθόδοξης Εκκλησίας της χώρας εγκαταλείπουν την Ουκρανία από το φόβο των διωγμών.Την επισήμανση καταγγελία έκανε τη Δευτέρα ο επικεφαλής του Συνοδικού τομέα των διαθρησκευτικών σχέσεων της Ρωσικής Ορθόδοξης Εκκλησίας επιφορτισμένος με τις εξωτερικές σχέσεις ο π. Δημήτριος Safonov.

POROŞENKO LA BBC: SUNTEM ÎNTR-UN RĂZBOI REAL CU RUSIA

Zeci de preoţi ai Bisericii Ortodoxe Ucrainene din jurisdicţia Patriarhiei Moscovei (UOC MP), ai unicei Biserici Ortodoxe canonice a ţării, părăsesc Ucraina de teama prigoanelor. Denunţarea a fost făcută luni de conducătorul Departamentului Sinodal pentru Relaţii Inter-religioase al Bisericii Ortodoxe Ruse însărcinat cu relaţii externe, pr. Dimitrie Safonov.

Caygygligyui

Tην ίδια στιγμή ο Ποροσένκο σε συνέντευξή του στο BBC (19/5/15) δηλώνει ότι η χώρα του βρίσκεται σε πραγματικό πόλεμο με τη Ρωσία και ότι οι ουκρανοί θα πρέπει να προετοιμάζονται για επίθεση εκ μέρους της Ρωσίας δυναμιτίζοντας και πάλι το όλο κλίμα.Πρόσθεσε ότι δεν έχει άλλη επιλογή παρά να διαπραγματευθεί με τον Πούτιν.

 În acelaşi timp, Poroşenko, în interviul său la BBC (19/5/2015), declară că ţara sa se află într-un război real cu Rusia şi că ucrainenii vor trebui să se pregătească pentru un atac din partea Rusiei, dinamitând din nou întreaga atmosferă. A adăugat că nu are altă opţiune în afara celei de a negocia cu Putin.

CaΔΘΔΘΘΗΟΔηθο

«Δεκάδες ιερείς εγκατέλειψαν την Ουκρανία.Τα ακριβή στατιστικά είναι για τη στιγμή αδύνατο να εξακριβωθούν.Οι οικογένειές τους δέχονται απειλές θανάτου και βρίσκονται αντιμέτωπες με την απειλή της άσκησης φυσικής βίας», δήλωσε από την Βιέννη η Oργάνωση για την ασφάλεια και τη συνεργασία στην Ευρώπη (OSCE) που αγωνίζεται και κατά της μη ανοχής και των διακρίσεων κατά των χριστιανών.

 „Zeci de preoţi au părăsit Ucraina. O statistică exactă este în momentul de faţă imposibil de făcut. Familiile lor primesc ameninţări cu moartea şi se confruntă cu ameninţări cu violenţă fizică”, a declarat din Viena Organizaţia pentru Securitate şi Cooperare în Europa (OSCE) care luptă şi împotriva intoleranţei şi discriminărilor la adresa creştinilor.

Συνολικά 77 εκκλησίες και μονές υπέστησαν υλικές ζημιές ή καταστράφηκαν ολοσχερώς κατά τη διάρκεια των μαχών στην Αν.Ουκρανία δήλωσε ο ιερέας.

Citeşte mai departe…

Φωτίζου, φωτίζου (AUDIO)

Φωτίζου, φωτίζου