Arhivă

Arhivă Autorului

ÎN LUNEA CEA CURATĂ SEARA SLUJBA PAVECERNIŢEI MARI CU CANONUL CEL MARE

martie 15th, 2021 Fără comentarii

34

ÎN LUNEA CEA CURATĂ SEARA

SLUJBA PAVECERNIŢEI MARI

CU CANONUL CEL MARE 

 Preotul zice: Binecuvântat este Dumnezeul nostru… iar de nu este preot, se zice: Pentru rugăciunile Sfinţilor Părinţilor noştri… Şi cântăreţul cel rânduit începe aşa:

Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, Slavă Ţie!

Împărate ceresc, Mângâietorule, Duhul adevărului, Care pretutindeni eşti şi toate le plineşti, Vistierul bunătăţilor şi Dătătorule de viaţă, vino şi Te sălăşluieşte întru noi şi ne curăţeşte de toată întinăciunea şi mântuieşte, Bunule, sufletele noastre.

Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluieste-ne pe noi.

Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluieste-ne pe noi.

Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluieste-ne pe noi. Citeşte mai departe…

Categories: Rugăciuni Tags:

POSTUL CA INTRARE ÎN CANTONAMENT

martie 14th, 2021 Fără comentarii

28.1

POSTUL CA INTRARE ÎN CANTONAMENT

Autor: pr. Constantin STURZU

Incepind cu saptamina viitoare, de luni, pentru orice ortodox viata ar trebui sa capete un alt ritm: o prezenta la biserica mai intensa, inclusiv in timpul saptaminii (spre a participa, spre exemplu, la slujba Canonului cel Mare al Sfintului Andrei Criteanul), rugaciune personala mai multa, spovedanie mai deasa etc.

Duminica de miine, numita si a Izgonirii lui Adam din Rai, reprezinta ultima treapta dinaintea Postului Mare. Este ultima hrana duhovniceasca pe care o primim in desaga sufletului nostru pentru a fi intariti pe drumul anevoios al postului. Stim ca multi, atunci cind isi propun sa posteasca, au in vedere, in primul rind, latura sa culinara. Ba chiar sint foarte preocupati de a gasi cit mai multe retete de post. Insa cea mai buna „reteta de post” este cea pe care o vom auzi miine citindu-se in biserici, din Evanghelie si care suna asa: „De veti ierta oamenilor gresealele lor, Citeşte mai departe…

Categories: Predici Tags:

Mitropolitul Augustin de Florina: ŞI COPIII TREBUIE SĂ POSTEASCĂ?

martie 14th, 2021 Fără comentarii

Epistola a 5-a a Mitropolitului de Florina, Părintele Augustin Kandiotis, către elevii şi elevele Şcolii Catehetice

(Din cartea Mitropolitului „PAŞTE MIELUŞEII MEI”)

 π. Αυγ. Βευη ist

COPII AI POSTULUI

 

      Iubiţii mei copii,

 

      Cu ajutorul lui Dumnezeu am intrat în Postul Mare. În limbajul Bisericii noastre acesta se numeşte Sfânta şi Marea Patruzecime.

      Sfânta şi Marea Patruzecime împreună cu Săptămâna Mare, care-i urmează, este o perioadă de timp care ţine circa 50 de zile. Această perioadă începe cu Lunea cea Curată şi se încheie cu Sâmbăta Mare. Începe cu  „Doamne al puterilor…” (imnla PavecernitaMare– n.tr.) şi se încheie cu „Scoală-Te, Dumnezeule, judecă pământul…” (Aliluiarul Apostolului din Sâmbăta Mare– n.tr.). În toată această perioadă creştinii care cred în Hristos şi-L iubesc şi-şi amintesc de câte a pătimit Hristos pentru lume postesc de multe mâncăruri. De carne, de lapte, de brânză, de ouă, de peşte şi de alte mâncăruri. Doar pe 25 martie, când este praznicul Buneivestiri, se îngăduie creştinilor să dezlege la peşte. În toate celelalte zile, cei care sunt sănătoşi postesc, se spovedesc şi se pregătesc duhovniceşte, ca să se împărtăşească regulat cu Preacuratele Taine. Citeşte mai departe…

IARTĂ-MĂ!

martie 14th, 2021 7 comentarii

NE TREC PRIN PREAJMĂ FOARTE PUŢINI OAMENI DIN MILIARDELE CARE EXISTĂ,

VEDEM PUŢINI DINTRE EI,

ÎNŢELEGEM DOAR CÂŢIVA

ŞI PENTRU APROAPE NIMENI FACEM CEVA…

ŞI TOTUŞI CRED EŞTI FRATELE MEU, APROAPELE MEU!

PENTRU CĂ NU TE-AM VĂZUT,

NU TE-AM ÎNŢELES,

N-AM PUTUT NIMIC PENTRU TINE,

TE ROG IARTĂ-MĂ !

PELERIN ORTODOX

Categories: Diverse Tags:

CÂNTĂRI DE UMILINŢĂ LA VECERNIA IERTĂRII

martie 14th, 2021 1 comentariu

CÂNTĂRI DE UMILINŢĂ LA VECERNIA IERTĂRII

Cu înfrânare să ne sârguim toţi a smeri trupul, trecând dumnezeiasca măsură a postului celui fără prihană. Şi cu rugăciuni şi cu lacrimi să căutăm pe Domnul, Cel ce ne mântuieşte pe noi, şi uitare răutăţii desăvârşit să facem strigând: Greşit-am Ţie, mântuieşte-ne ca odinioară pe niniviteni, Hristoase Împărate, şi ne fă părtaşi împărăţiei cereşti, mult-Îndurate.

Mă deznădăjduiesc, aducându-mi aminte de lucrările mele, Doamne, cele vrednice de toată pedeapsa; că iată neuitându-mă la cinstitele Tale porunci, Mântuitorule, rău mi-am cheltuit viaţa mea. Pentru aceasta, curăţindu-mă cu ploile pocăinţei, Te rog, luminează-mă prin post şi prin rugăciuni, ca un îndurat, şi nu Te scârbi de mine, Făcătorule de bine al tuturor şi preabunule.

Vremea Postului să o începem cu bucurie, supunându-ne pe noi nevoinţelor celor duhovniceşti. Să ne lămurim sufletul, să ne curăţim trupul. Să postim, precum de bucate, aşa şi de toată patima, desfătându-ne cu virtuţile Duhului. Întru care petrecând cu dragoste, să ne învrednicim toţi a vedea preacinstită patima lui Hristos Dumnezeu, şi Sfintele Paşti, duhovniceşte bucurându-ne.

Să nu întorci faţa Ta de la sluga Ta când mă necăjesc, degrab mă auzi. Ia aminte spre sufletul meu, şi-l mântuieşte pe el (Ps.68,20-21).

Stih: Mântuirea Ta, Dumnezeule, să mă sprijinească (Ps.68,33).
Stih:Vadă săracii şi să se veselească (Ps.68,36).
Stih: Căutaţi pe Dumnezeu şi va fi viu sufletul vostru (Ps.68,36).

Să nu întorci faţa Ta de la sluga Ta…

LA STIHOAVNĂ

Strălucit-a harul Tău, Doamne, strălucit-a luminarea sufletelor noastre. Iată vreme bineprimită, iată vremea pocăinţei. Să lepădăm lucrurile întunericului, şi să ne îmbrăcăm cu armele luminii. Ca trecând noianul cel mare al Postului, să ajungem la Învierea cea de a treia zi a Domnului şi Mântuitorului nostru Iisus Hristos, Cel ce mântuieşte sufletele noastre.

Cel ce eşti preaslăvit întru pomenirea sfinţilor Tăi, Hristoase Dumnezeule, fiind rugat de dânşii, trimite-ne nouă mare milă.

Cetele îngerilor te slăvesc pe tine, Maica lui Dumnezeu. Că pe Dumnezeu, Preacurată, L-ai născut, pe Cel ce este pururea cu Tatăl şi cu Duhul şi Care a aşezat oştile îngereşti din nefiinţă cu voia Sa; pe Care roagă-L să mântuiască şi să lumineze sufletele celor ce te laudă pe tine cu dreaptă credinţă, Preacurată.

Categories: Cântările Ortodoxiei Tags:

PREDICA MITROPOLITULUI AUGUSTIN DE FLORINA LA DUMINICA LĂSATULUI SEC DE BRÂNZĂ (Duminica Iertării sau A izgonirii lui Adam din Rai): ARMELE DUHOVNICEŞTI ALE CREŞTINULUI

martie 13th, 2021 3 comentarii

Sursa: „Ne vorbeşte Părintele Augustin, Mitropolitul de 104 ani”, vol. 1.

prima-coperta

Alte predici:

PREDICA MITROPOLITULUI AUGUSTIN DE FLORINA LA

DUMINICA IERTĂRII: 

ARMELE DUHOVNICEŞTI ALE CREŞTINULUI

Mâine, iubiţii mei, începe Sfânta şi Marea Patruzecime, care ţine 40 de zile. Prima zi este Lunea cea Curată, iar ultima este Sâmbăta lui Lazăr.

Biserica ne cheamă să ne nevoim. Avem vrăjmaşi. Iar cei mai mari vrăjmaşi ai noştri sunt trei: primul este trupul cu dorinţele lui rele, al doilea este lumea cu spaimele şi farmecele ei, iar al treilea este satana, care – cum zice Apostolul Petru –  „ca un leu răcnind umblă căutând pe cine să înghită” (I Petru 5, 8).
duminica_izgonirii_lui_adam_din_rai_-_a_lasatului_sec_de_branza_3

Sfântul Cuvios Benedict de Nursia, Italia (14 martie)

martie 13th, 2021 Fără comentarii

Sfântul Cuvios Benedict de Nursia, Italia

(14 martie)

Acest cuvios părinte s-a născut din părinţi credincioşi şi bogaţi, în provincia Nursia. Pe când era tânăr, mânat de dor fierbinte pentru cele dumnezeieşti, părăsi casa, părinţii şi toată averea părintească, şi plecă într-un loc pustiu pentru a se apropia de Dumnezeu prin nevoinţă şi rugăciune necurmată. Acolo se sălăşlui într-o peşteră săpată în stâncă  deasupra unui lac format din izvoarele ce ieşeau din munţi, iar monahul Roman, cel care îi arătase acel loc şi îl îmbrăcase în haine monahiceşti, îi aducea din vreme în vreme pâine.

Cu timpul, Dumnezeu a binevoit să îl descopere unui preot, iar mai apoi unor ciobani şi astfel vestea despre el se răspândi în toată împrejurimea, mulţi venind la dânsul pentru cuvânt de mântuire. Înduplecat de rugăminţile ucenicilor, primi să fie îndrumătorul unei mănăstirii în locul stareţului plecat la cele veşnice. Însă pentru asprimea rânduielii puse de dânsul monahilor deprinşi până atunci să trăiască liber, aceştia încercară să îl otrăvească, însă cuviosul Benedict mai înainte ştiind uneltirea însemnă cu semnul sfintei cruci vasul din care urma să bea, iar acesta se sparse. Atunci cuviosul părinte părăsi mănăstirea şi se sălăşlui iară în locul liniştit mult iubit de dânsul. Citeşte mai departe…

Categories: Pagini de Sinaxar Tags:

PREDICA MITROPOLITULUI AUGUSTIN DE FLORINA LA SĂRBĂTOAREA SFÂNTULUI TEOFAN MĂRTURISITORUL (12 martie): EXILAT ÎN SAMOTRACIA

martie 11th, 2021 Fără comentarii
ib4123

EXILAT ÎN SAMOTRACIA

Biserica, iubiţilor, Biserica este ca şi cerul. Cerul este plin de stele. Unele sunt mici, altele sunt mari. Toate strălucesc noaptea. Ziua străluceşte cea mai mare stea, care se numeşte soare. Aşa este şi Biserica: un cer, un cer duhovnicesc. Soare este Hristos. Stele sunt sfinţii. Sfinţii strălucesc pe tăria duhovnicească a Bisericii. Strălucesc prin învăţătura lor, prin viaţa lor, prin minunile pe care le fac. Stelele se deosebesc una de cealaltă. Şi sfinţii se deosebesc unul de altul în cinste şi-n slavă. Fiecare din sfinţi are propria strălucire şi propriile harisme. Nenumărate sunt stelele. Nenumăraţi sunt şi sfinţii.

Citeşte mai departe…

10 martie: SFÂNTUL SFINŢIT MUCENIC LEON – O ALTĂ VICTIMĂ A FEROCITĂŢII VATICANULUI

martie 9th, 2021 Fără comentarii
SFÂNTUL SFINŢIT MUCENIC LEON
Sfântul Mucenic Leon se trăgea din familia Korompţuk din regiunea Helm, dar s-a născut  departe de distinsa patrie a strămoşilor săi, în 1919, în judeţul Iaroslav din Rusia, pentru că părinţii lui, după Primul Război Mondial, se mutaseră în acele părţi.
Repede însă s-au întors în regiunea Helm, unde tatăl său, prea evlaviosul preot Gavriil, a devenit paroh în satul Kulno. Tânărul Leon a studiat la Înalta Şcoala din oraşul Psemisl şi la Lvov, iar apoi, între anii 1936-1939, a terminat Şcoala Ieropsaltică din Mănăstirea Sfântului Onufrie (Ghiableţna).

Citeşte mai departe…

Categories: Pagini de Sinaxar Tags:

MIERCURI ŞI VINERI ÎN SĂPTĂMÂNA ALBĂ: SĂ PĂŞIM ÎN PRONAOSUL POSTULUI MARE PRIN NEVOINŢĂ!

martie 9th, 2021 11 comentarii

CUVÂNT LA VECERNIA DIN MIERCUREA ALBĂ DIN

SĂPTĂMÂNA LĂSATULUI SEC DE BRÂNZĂ

MIERCURI ŞI VINERI ÎN SĂPTĂMÂNA ALBĂ:

SĂ PĂŞIM ÎN PRONAOSUL POSTULUI MARE  PRIN  NEVOINŢĂ!

În numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh!

Iubiţi credincioşi, adie a Postul Mare! Suntem în „Miercurea Brânzei”, în miercurea „Săptămânii Albe”. Şi Sfânta noastră Biserică, ca o adevărată mamă – care naşte nu numai pentru lumea aceasta, ci naşte şi pentru lume cealaltă, pentru Împărăţia cerurilor, pentru Veşnicie, pentru prea-frumosul Rai, ne pregăteşte din timp pentru nevoinţa postului.

Să nu credeţi că în miercurea şi în vinerea din Săptămâna Albă nu este post! Scrie Harţi în calendar, dar Harţi este abia după slujba Vecerniei. Miercuri şi vineri în Săptămâna Albă este post aspru. Se anticipează deja rânduielile de rugăciune pentru Laudele Bisericii în Postul Mare. De aceea astăzi, în Miercurea Albă – pentru că am săvârşit deja slujba Vecerniei şi am intrat în ziua de miercuri, aţi văzut că sfârşitul Vecerniei a fost altul decât la majoritatea vecerniilor din cursul Anului bisericesc. Am cântat troparele vecerniilor din Postul Mare: „Născătoare de Dumnezeu, Fecioară…”, „Botezătorule a lui Hristos…”, apoi „Rugaţi-vă pentru noi, Sfinţilor Apostoli…”, am citit „Sub milostivirea Ta…”, „Doamne miluieşte…” (de 40 de ori), „Ceea ce eşti mai cinstită…”, o binecuvântare, rugăciunea „Împărate Ceresc, pe binecredinciosul nostru popor ocroteşte-l, credinţa o întăreşte…” şi celelalte, şi rugăciunea de pocăinţă a Sfântului Efrem Sirul: „Doamne şi Stăpânul vieţii mele…” Şi mâine dimineaţă, rânduiala Utreniei este iarăşi cea pentru utreniile Postului Mare, iarăşi cu rugăciunea Sfântului Efrem Sirul. Citeşte mai departe…

Categories: Cuvinte de folos Tags: